Kommittéer

Här är en lista på de kommittéer som finns i federationen för tillfället. Kommittéer är arbetsgrupper med specifika uppgifter att sköta.

 

Samordningsgruppen
Förkortas SOG. Har i uppgift att samordna kommunikation mellan klubbarna.
Kontakt: SOG@suf.cc

Propagandakommittén
Förkortas propkom. Har i uppgift att ta fram och sprida propaganda.
Kontakt: propkom@suf.cc

Internationella kommittén
Förkortas intkom. Sköter SUFs internationella kontakter.
Kontakt: ik@suf.cc

Webbkommittén
Sköter SUFs hemsida.
Kontakt: webbkom@suf.cc