Kommittéer

Här är en lista på de kommittéer som finns i federationen för tillfället. Kommittéer är arbetsgrupper med specifika uppgifter att sköta.

 

Samordningsgruppen
Förkortas SOG. Har i uppgift att samordna kommunikation mellan klubbarna.
Kontakt: SOG@suf.cc

Propagandakommittén
Förkortas propkom. Har i uppgift att ta fram och sprida propaganda.
Kontakt: propkom@suf.cc

Webbkommittén
Sköter SUFs hemsida och övriga nätinfrastruktur.
Kontakt: webbkom@suf.cc

SUFs kommitté för antisexistisk verksamhet
Samordnar det federala arbetet mot intern sexism bland klubbarna.
Kontakt: skav@suf.cc

Direkt Aktion
Arbetar med SUFs utåtriktade tidning Direkt Aktion. Läs mer om den här.
Kontakt: direktaktion@suf.cc