banner
banner
banner
banner

Ideologi


Syndikalismen är ingen ideologi i sig själv, utan en praktik, en praktik som handlar om att organisera arbetarklassen för att vinna frihet, rättvisa och värdighet. Nedan följer några punkter kring vår syn på syndikalismen. Läs även gärna på de här sidorna om du vill veta mer om SUF:s ideologi:

Läs texter om SUF:s praktik och ideologiska inspiration
Läs SUF:s principförklaring


Ingen ideologi

Precis som nämnt ovan så är syndikalismen en praktik. Historiskt sett har det i princip inneburit att man som syndikalister bildat fackföreningar, men SUF är ingen fackförening. SUF strävar efter att vara en länk mellan syndikalismens kompromisslösa historia och våra konkreta erfarenheter som ungdomar i dagens klassamhälle. Som syndikalister kämpar vi i vardagen för att förbättra våra villkor med hjälp av direkt aktion, samtidigt som vårt långsiktiga mål är det klasslösa samhället.

Principförklaringen

En viktig del av syndikalismen är att undvika splittring genom långa politiska program. Därför har vi en kort, slagkraftig principförklaring som vi vill ska fungera som en minsta gemensam nämnare. Principförklaringen är revolutionär och motsätter sig klassamhället, men den går inte in närmare på ideologiska frågor. Istället väljer vi att inrikta oss på kampen här och nu i första hand.

Inte partipolitik

Syndikalismen är en utomparlamentarisk rörelse, vilket innebär att SUF inte låter partipolitiken eller de parlamentariska valen ha något inflytande på vår organisation eller på hur vi ska föra vår kamp. Vår kamp handlar om att vi själva ingriper i verkligheten omkring oss. Bara vi själva kan bestämma över hur vår kamp ska föras.
Sidan redigerades senast den 2009-08-04 16:51:37

pil

Vi stödjer


banner

banner