Hur vi kämpar

I SUF sysslar vi inte med partipolitik, vi går istället direkt på problem och orättvisor; på skolor, gator, bostadsområden och arbetsplatser. Vår vilja är att alla människor ska ha makten att bestämma över sitt eget liv och tillsammans över det gemensamma samhället. Därför kämpar vi i SUF tillsammans för ett klasslöst samhälle.

Självorganisering

SUF väljer inte alltid traditionella politiska metoder när vi agerar. Vi har inget förtroende för att andra, politiker, fackpampar eller chefer, ska kunna bidra till den förändring vi vill åstadkomma. Därför struntar vi i dem och agerar direkt. Politik är inget som befinner sig långt bort bland maktens boningar, i styrelserummen och i riksdagen. Tvärtom är politik något som befinner sig mitt ibland oss, de vanliga arbetande, verksamma människorna, och påverkar oss varje timme, minut och sekund.

Vi tror att solidariteten mellan människor måste byggas direkt, det är ingenting som ett partiprogram eller politiker kan skapa uppifrån.

Direkt aktion

Insikten om att det är vi själva som måste stå för förändringen, att ingen kan göra det åt oss, har skapat en kampmetod vi kallar för direkt aktion – handling utan ombud. Direkt aktion är insikten om att vi kan förändra samhället själva. Vi behöver inga politiker som gör det åt oss, som aldrig kommer att göra det åt oss. Vi behöver inga fackpampar som ser till att driva våra intressen eftersom det ytterst vilar på oss att försvara dem. Våra ombud gör oss passiva och får oss att glömma att det är vi som bestämmer och att det är våra liv det handlar om.

Kamp för förändring

Vi verkar genom att försöka hindra och offensivt driva tillbaka utnyttjandet av unga arbetande och studerande människor lokalt och i stor skala. Vi strejkar i skolor och på arbetsplatser, vi släcker ner hemsidor, genomför blockader och utomparlamentariska aktioner, vi affischerar, delar flygblad och sprider propaganda på Internet, ofta i form av rikstäckande kampanjer. Vi organiserar fler unga människor för att sprida aktiviteten.

Vår uppmaning till dig som är ung och trött på att leva i det här förbannade klassamhället är: sörj inte, organisera dig!

Struktur

Syndikalistiska ungdomsförbundet är en federation, vi tillämpar alltså federalism. Detta innebär att SUF:s lokalklubbar är självbestämmande och att ingen central instans kan lägga sig i eller ändra beslut som fattas på lokal nivå i klubben.

Några av grundbultarna i federalismen är följande:

  • Direkt återkallbara mandat
  • Starkt lokalt självbestämmande
  • Ett beslut ska fattas av de som berörs av det

Klubben

Den lokala SUF-klubben är kärnan för verksamheten inom SUF. Varje lokalklubb beslutar om vilken verksamhet de vill bedriva och hur de ska bedriva den. I klubben kan du som enskild medlem enkelt lyfta upp de frågor du tycker är viktiga, och tillsammans kan ni i klubben jobba för förändring.

Samordningsgruppen

SUF:s samordningsgrupp (SOG) har som uppgift att samla och sprida information mellan SUF:s lokalklubbar, samt att sprida information utåt. SOG ansvarar även för SUF-federationens gemensamma ekonomi, samt dokument. SOG innehas av en av lokalklubbarna och väljs av landsmötet.

Kommittéer

SUF har en rad olika kommittéer som sköter olika uppdrag, såsom att producera gemensam propaganda, ge ut vår tidning, hålla kontakten med våra kamrater utanför Sverige, osv. Alla SUF:s kommittéer väljs på landsmötet.

Landsmötet

SUF håller varje år ett landsmöte då alla klubbar träffas och fattar nödvändiga beslut och diskuterar den gemensamma verksamheten. Klubbarna väljer ombud som representerar dem på landsmötet, och röstar för deras räkning. Varje klubb har varsin röst på landsmötet. Alla klubbar och deras medlemmar har rätt att lägga förslag till landsmötet om hur de tycker att SUF ska fungera.