Salem 2008

Text hämtad från NMR.nu

(NMR stod på den här tiden för Nätverket mot Rasism, reds anm.)

Den 6 december tänker nazisterna återigen marschera i Salem. Med Salemmarscherna värvar nazisterna nya medlemmar till våldsaktioner. Nazisternas politik är hot och våld, ett våld som ökar om de får stå oemotsagda. Ett våld som det senaste året trappats upp med en rad blodiga attacker på flyktingar, antirasister och hbt-personer. I år har nazister avslöjats med stora vapeninnehav och sprängämnen. Flera nazister har dömts för mordförsök, mordbränder och grov misshandel.

Att vända nazisterna ryggen är en oerhört farlig uppmaning. Dagens nazistgrupper måste stoppas medan de är små. I Köln i Tyskland deltog 10 000 personer i en blockad av en nazistisk konferens den 20 september i år. Nazisterna tvingades ställa in sitt möte när t o m bussar, taxi och hotell vägrade ha med dem att göra. 50 000 gick med i en demonstration mot mötet. Fiaskot blev en knäck för nazisterna och stärkte självförtroendet för arbetare och ungdomar. Även i Sverige stoppades nazistmarscher på 1990-talet, med effekten att nazism och rasism slogs tillbaka.

För att stoppa nazismen krävs en massrörelse som marginaliserar nazister och rasister. Högerpolitikens försämringar för arbetarklassen har gett en grogrund för rasisterna. Antirasism handlar därför både om att organisera motstånd mot rasister & nazister och om att kämpa för jobb, vård, utbildning och bostäder för alla. Den historiska finanskrisen innebär ökade hot mot jobb och välfärd – redan har Volvoarbetare och vårdanställda varslats om avsked. Gemensam kamp från arbetare och ungdomar mot kris och högerpolitik kommer att isolera nazister och rasister. Kampen mot rasism är en kamp mot kapitalism.

Upp till kamp mot nazismarschen! Lördag den 6 december, Salem centrum.

Öppna gränserna – papper åt alla
Arbete åt all – gemensam kamp mot lönedumpning
Ena Arbetarrörelsen – mot högerextremism och nedskärningar
Kamp mot homofobi – stoppa hatbrottten

info@nmr.nu www.nmr.nu