Kontakt

SUF har till skillnad från många organisationer ingen pressekreterare eller något centralt organ som kan uttala sig i pressen. Du vänder dig i stället direkt till berörd klubb med ditt ärende, t.ex. frågor om vår verksamhet.

Läs mer här om du önskar bli medlem i en SUF-klubb.

Om du inte är säker på vart du ska vända dig, går det bra att höra av sig till SUF:s federala Samordningsgrupp (SOG). Du kommer då bli vidarebefordrad till rätt klubb eller kommitté.

Ett vanligt missförstånd är att SUF i media ofta presenteras som SAC Syndikalisternas ungdomsförbund. Så är inte fallet – SUF är en helt fristående organisation.


SUF, unlike many organizations, has no press secretary or central body that can speak on behalf of the federation. Turn instead directly to the affected local club with your matter, e.g. questions about our activity. If you’re not sure where to turn, please contact the SUF Federal Coordination Group (SOG) at sog@suf.cc and you will be forwarded to the correct club or committee.