Kontakt

SUF har till skillnad från många organisationer ingen pressekreterare eller något centralt organ som kan uttala sig i pressen. Du vänder dig i stället direkt till berörd klubb med ditt ärende, t.ex. frågor om vår verksamhet.

Läs mer här om du önskar bli medlem i en SUF-klubb.

Ett vanligt missförstånd är att SUF i media ofta presenteras som SAC:s ungdomsförbund. Så är inte fallet – SUF är en helt fristående organisation.

Om du inte är säker på vart du ska vända dig, går det bra att höra av sig till SUF:s Samordningsgrupp (SOG). Du kommer då bli vidarebefordrad till rätt klubb eller kommitté.


SUF, unlike many organizations, has no press secretary or central body that can speak on behalf of the federation. Turn instead directly to the affected club with your matter, e.g. questions about our activity. If you’re not sure where to turn, please contact the SUF federal coordination group (SOG) at sog@suf.cc and you will be forwarded to the correct club or committee.