Kontakt

SUF har ingen pressekreterare eller något centralt organ som kan uttala sig i pressen, till skillnad många andra organisationer. Du vänder dig i stället direkt till berörd klubb med ditt ärende, t.ex. frågor om vår verksamhet.
Läs mer här om du önskar bli medlem i en SUF-klubb.

Ett vanligt missförstånd är att SUF i media ofta presenteras som SAC:s ungdomsförbund. Så är inte fallet – SUF är en helt fristående organisation.

Om du inte är säker på vart du ska vända dig, går det bra att höra av sig till SUF:s Samordningsgrupp (SOG). Du kommer då bli vidarebefordrad till rätt klubb eller kommitté.