Lokalklubbar

Finns det ingen klubb där du bor? Läs mer om hur du kan starta en.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla aktiva SUF-klubbar i Sverige. Klubbarna går att kontakta och följa på sociala medier.

SUF Göteborg
Mail: goteborg@suf.cc
Facebook
Twitter
Instagram

SUF Halland
Mail: halland@suf.cc
Facebook
Twitter

SUF Lund
Mail: lund@suf.cc
Facebook
Instagram

SUF Malmö
Mail: malmo@suf.cc
Facebook
Twitter
Instagram
PGP-nyckel

SUF Norrköping
Mail: norrkoping@suf.cc
Facebook
Twitter
Instagram

SUF Stockholm
Mail: stockholm@suf.cc
Nyhetsbrev
Facebook
Twitter
Instagram

SUF Uddevalla
Mail: uddevalla@suf.cc
Facebook

SUF Uppsala
Mail: uppsala@suf.cc
Facebook
Twitter
Instagram

SUF Örebro
Mail: orebro@suf.cc
Facebook
Instagram