Vad är SUF?

I SUF sysslar vi inte med partipolitik, vi går istället direkt på problem och orättvisor, på skolor, gator, arbetsplatser och i bostadsområden. Vi vill att alla människor ska ha makt över sina eget liv, och tillsammans makten över det gemensamma. Därför kämpar vi i SUF för ett klasslöst samhälle.

Självorganisering

SUF väljer inte alltid traditionella politiska metoder när vi agerar. Vi har inget förtroende för att politiker, fackpampar eller chefer ska kunna bidra till den förändring vi vill åstadkomma. Därför struntar vi i dem och agerar direkt. Politik är inget som befinner sig långt bort bland maktens boningar, i styrelserummen eller i riksdagen. Tvärtom är politiken mitt ibland oss, de vanliga arbetande, verksamma människorna, och påverkar oss i varje ögonblick. Vi praktiserar självorganisering för att ingen kan göra det åt oss.

Vi anser att solidaritet mellan människor måste byggas direkt – det är ingenting som ett partiprogram eller politiker kan skapa uppifrån. Enda sättet att åstadkomma förändring för oss själva, är att kämpa för den.

Direkt aktion

Insikten om att ingen annan kan ta vår kamp, har format en kampmetod vi kallar för direkt aktion – handling utan ombud. Direkt aktion är insikten om att vi kan förändra samhället själva. Vi behöver inga politiker som gör det åt oss, som aldrig kommer att göra det åt oss. Vi behöver inga fackpampar som ser till att driva våra intressen eftersom det ytterst vilar på oss att försvara dem. Politiska ombud gör oss passiva och får oss att glömma att det är vi som bestämmer, och att det är våra liv det handlar om.

Kamp för förändring

Vi verkar genom att försöka hindra och offensivt driva tillbaka utnyttjandet av unga arbetande och studerande människor, både lokalt och i stor skala. Vi strejkar i skolor och på arbetsplatser, släcker ner hemsidor, genomför blockader och utomparlamentariska aktioner, affischerar, delar flygblad och sprider propaganda på internet, ofta i form av rikstäckande kampanjer. Vi organiserar fler unga människor för att problemen gäller oss alla.

Vår uppmaning till dig som är ung och trött på att leva i det här förbannade klassamhället är: sörj inte, organisera dig!


Struktur

Federalismen

Syndikalistiska ungdomsförbundet är en federation, vi tillämpar alltså federalism. Detta innebär att SUF:s lokalklubbar är självbestämmande, och att ingen central instans kan lägga sig i eller ändra beslut som fattats på lokal nivå. Några av grundbultarna i federalismen är följande:

  • Direkt återkallbara mandat
  • Starkt lokalt självbestämmande
  • Beslut ska fattas av de berörda
Klubben

Den lokala SUF-klubben är kärnan för verksamheten inom SUF. Varje lokalklubb beslutar om vilken verksamhet de ska bedriva och hur de ska bedriva den. I klubben kan du som enskild medlem enkelt lyfta upp de frågor du tycker är viktiga, och tillsammans kan ni i klubben jobba för förändring.

Samordningsgruppen

SUF:s samordningsgrupp (SOG) har som uppgift att samla och sprida information mellan SUF:s lokalklubbar. SOG ansvarar även för SUF-federationens gemensamma ekonomi och dokument. SOG innehas av en av lokalklubbarna och väljs av landsmötet.

Kommittéer

SUF har en rad olika kommittéer med olika uppdrag, som att producera gemensam propaganda, ge ut vår nättidning, hålla kontakten med kamrater utanför Sverige, och liknande. Alla SUF:s kommittéer väljs av landsmötet.

Landsmötet

SUF håller varje år ett landsmöte då alla klubbar träffas och fattar nödvändiga beslut och diskuterar den gemensamma verksamheten. Klubbarna väljer ombud som representerar dem på landsmötet, och röstar för deras räkning. Varje klubb har varsin röst på landsmötet. Alla klubbar och deras medlemmar har rätt att lägga förslag till landsmötet, om hur de tycker att SUF ska fungera.


Relationen mellan SUF och SAC

Ett vanligt missförstånd är att SUF är fackföreningen SAC Syndikalisternas ungdomsförbund. Det kan vara svårt att hålla reda på, men såhär ligger det till.

SUF har funnits i två omgångar – i sin andra och nuvarande form startades federationen i Uppsala 1993, men det gamla SUF, som var verksamt mellan 1930 och 1955, var faktiskt SAC:s ungdomsförbund.

Så är dock inte fallet med dagens SUF, som är en helt fristående organisation. SAC och SUF har dock en nära relation, i synnerhet på lokal nivå, där Lokala Samorganisationer (LS, SAC:s lokala organ) och SUF-klubbar samarbetar på olika sätt.

För den som känner sig för gammal för att organisera sig i SUF, uppmuntrar vi medlemskap i LS av SAC. Besök SAC:s hemsida.