Vad är SUF?

I SUF sysslar vi inte med partipolitik, vi går istället direkt på problem och orättvisor; på skolor, gator, bostadsområden och arbetsplatser. Vår vilja är att alla människor ska ha makten att bestämma över sitt eget liv och tillsammans över det gemensamma samhället. Därför kämpar vi i SUF tillsammans för ett klasslöst samhälle.

Här hittar du lite info om hur SUF fungerar, om våra idéer och om hur vi bedriver vår verksamhet.

Struktur

Federalismen

Syndikalistiska ungdomsförbundet är en federation, vi tillämpar alltså federalism. Detta innebär att SUF:s lokalklubbar är självbestämmande och att ingen central instans kan lägga sig i eller ändra beslut som fattas på lokal nivå i klubben.

Några av grundbultarna i federalismen är följande:

  • Direkt återkallbara mandat
  • Starkt lokalt självbestämmande
  • Ett beslut ska fattas av de som berörs av det

Klubben

Den lokala SUF-klubben är kärnan för verksamheten inom SUF. Varje lokalklubb beslutar om vilken verksamhet de vill bedriva och hur de ska bedriva den. I klubben kan du som enskild medlem enkelt lyfta upp de frågor du tycker är viktiga, och tillsammans kan ni i klubben jobba för förändring.

Samordningsgruppen

SUF:s samordningsgrupp (SOG) har som uppgift att samla och sprida information mellan SUF:s lokalklubbar, samt att sprida information utåt. SOG ansvarar även för SUF-federationens gemensamma ekonomi, samt dokument. SOG innehas av en av lokalklubbarna och väljs av landsmötet.

Kommittéer

SUF har en rad olika kommittéer som sköter olika uppdrag, såsom att producera gemensam propaganda, ge ut vår tidning, hålla kontakten med våra kamrater utanför Sverige, osv. Alla SUF:s kommittéer väljs på landsmötet.

Landsmötet

SUF håller varje år ett landsmöte då alla klubbar träffas och fattar nödvändiga beslut och diskuterar den gemensamma verksamheten. Klubbarna väljer ombud som representerar dem på landsmötet, och röstar för deras räkning. Varje klubb har varsin röst på landsmötet. Alla klubbar och deras medlemmar har rätt att lägga förslag till landsmötet om hur de tycker att SUF ska fungera.