Ideologi

Syndikalismen är ingen ideologi i sig själv, utan en praktik, som handlar om att organisera arbetarklassen för att vinna frihet, rättvisa och värdighet. Nedan följer några punkter kring vår syn på syndikalismen.

Praktik

Precis som nämnt ovan så är syndikalismen en praktik. Historiskt sett harkatt det i princip inneburit att man som syndikalister bildat fackföreningar, men SUF är ingen fackförening. SUF strävar efter att vara en länk mellan syndikalismens kompromisslösa historia, och våra konkreta erfarenheter som ungdomar i det nutida klassamhället. Som syndikalister kämpar vi i vardagen för att förbättra våra villkor med hjälp av direkt aktion, samtidigt som vårt långsiktiga mål är det klasslösa samhället.

Principförklaringen

En viktig del av syndikalismen är att undvika splittring genom långa politiska program. Därför har vi en kort, slagkraftig principförklaring som ska fungera som klubbarnas minsta gemensam nämnare. Principförklaringen är revolutionär och motsätter sig klassamhället, men den går inte in närmare på ideologiska frågor. Istället väljer vi att i första hand inrikta oss på kampen här och nu.

Inte partipolitik

Syndikalismen är en utomparlamentarisk rörelse, vilket innebär att SUF inte låter partipolitik eller de parlamentariska valen ha något inflytande på vår organisation eller på hur vi ska föra vår kamp. Vår kamp handlar om att vi själva ingriper i problemen i vår vardag. Bara vi själva kan bestämma över hur vår kamp ska föras.

SUF och SAC

Ett vanligt missförstånd är att SUF är fackföreningen SAC Syndikalisternas ungdomsförbund. Det kan vara svårt att hålla reda på, men såhär ligger det till.

SUF har funnits i två omgångar – i sin andra och nuvarande form startades federationen i Uppsala 1993, men det gamla SUF, som var verksamt mellan 1930 och 1955, var faktiskt SAC:s ungdomsförbund.

Så är dock inte fallet med dagens SUF, som är en helt fristående organisation. SAC och SUF har dock en nära relation, i synnerhet på lokal nivå, där Lokala Samorganisationer (LS, SAC:s lokala organ) och SUF-klubbar samarbetar på olika sätt.

För den som känner sig för gammal för att organisera sig i SUF, uppmuntrar vi medlemskap i LS av SAC. Besök SAC:s hemsida.