Ideologi

Syndikalismen är ingen ideologi i sig själv, utan en praktik, en praktik som handlar om att organisera arbetarklassen för att vinna frihet, rättvisa och värdighet. Nedan följer några punkter kring vår syn på syndikalismen. Läs även gärna på de här sidorna om du vill veta mer om SUF:s ideologi:

Läs texter om SUF:s praktik och ideologiska inspiration
Läs SUF:s principförklaring

Ingen ideologi

Precis som nämnt ovan så är syndikalismen en praktik. Historiskt sett harkatt det i princip inneburit att man som syndikalister bildat fackföreningar, men SUF är ingen fackförening. SUF strävar efter att vara en länk mellan syndikalismens kompromisslösa historia och våra konkreta erfarenheter som ungdomar i dagens klassamhälle. Som syndikalister kämpar vi i vardagen för att förbättra våra villkor med hjälp av direkt aktion, samtidigt som vårt långsiktiga mål är det klasslösa samhället.

Principförklaringen

En viktig del av syndikalismen är att undvika splittring genom långa politiska program. Därför har vi en kort, slagkraftig principförklaring som vi vill ska fungera som en minsta gemensam nämnare. Principförklaringen är revolutionär och motsätter sig klassamhället, men den går inte in närmare på ideologiska frågor. Istället väljer vi att inrikta oss på kampen här och nu i första hand.

Inte partipolitik

Syndikalismen är en utomparlamentarisk rörelse, vilket innebär att SUF inte låter partipolitiken eller de parlamentariska valen ha något inflytande på vår organisation eller på hur vi ska föra vår kamp. Vår kamp handlar om att vi själva ingriper i verkligheten omkring oss. Bara vi själva kan bestämma över hur vår kamp ska föras.

SUF och SAC

SUF har funnits i två omgångar, i första omgången mellan 1930 och 1955. I sin andra och nuvarande form startade SUF 1993 i Uppsala.

Ett vanligt missförstånd är att SUF är SAC:s ungdomsförbund, vilket kanske inte är så konstigt i och med att båda organisationerna kallar sig själva för syndikalister. En annan bidragande orsak till missförståndet är kanske det faktum att SUF som fanns på första halvan av 1900-talet var SAC:s ungdomsförbund.

Men så är alltså inte fallet med dagens SUF som är en helt fristående organisation. SAC och SUF samarbetar dock mycket, i synnerhet på lokal nivå där Lokala Samorganisationer (LS, SAC:s lokala organ) och SUF-klubbar samarbetar på olika sätt.

SUF uppmuntrar medlemskap i LS av SAC. Besök SAC:s hemsida.