SUFs historia (1993- )

Nyfiken på gamla SUFs historia? Lär  om den här.

1990-talet var en ganska turbulent tid med finanskris, hög arbetslöshet och en groende högerextremism som tog sig uttryck i flera misshandelsfall och mord. En tid där Ny demokrati tog sig in i riksdagen och VAM (Vitt Ariskt Motstånd) startade upp. I den här vevan började ungdomar med hjärtat till vänster organisera sig, när de insett att politikerna inte talar för oss och inte kommer hjälpa oss, utan bara ser till sitt.

90-talets början
Sovjetunionens fall och realsocialismens död banade en väg för den frihetliga socialismen, anarkismen och andra ismer som inte var likställt med statligt våld och partier, samtidigt så ploppade många anarkistiska och frihetliga organisationer upp runtom i landet och arrangerade olika sorters aktiviteter. Mitt i den frihetliga socialismens upptåg och i det hårdnade samhällsklimatet föddes SUF – Syndikalistiska Ungdomsförbundet.9_landsmote

1993 möttes tre SUF-klubbar i Uppsala, SUF Gotland, SUF Gävle och SUF Uppsala och bildade en federation som skulle vara öppen för arbetarklassungdomar. Man tog tag i ett väldigt svårt arbete – att bygga upp folkrörelsetraditionen, att bygga upp en stabil organisation och ta tag i alla problem som andra organisationer redan haft – kort och gott så var det som att behöva uppfinna hjulet på nytt! Relationen till fackförbundet SAC Syndikalisterna fanns där från början och har spelat en stor roll för SUF, utan SAC hade man inte kunnat ordna möten, få organisatoriska råd och ekonomisk hjälp att starta upp SUF igen. Men trots detta är SUF inte SACs ungdomsförbund, som många tror.

När arbetet med federationen kommit ratten_till_organiseringigång insåg man att det skulle krävas kommittéer för att klara av vissa praktiska göromål, man startade därmed Samordningsgruppen (SOG). 1995 beslutade man på Landsmötet [1] att ta namnet Storm[2] på sin interntidning, genom vilken man skulle hålla kontakt mellan klubbarna, och för att kunna föra en intern debatt om olika saker såsom ideologi eller taktiker i olika situationer.

1996 startades även Direkt Aktion, som är SUF:s utåtriktade tidning.

I början av SUF:s livstid var det svårt att undvika att ta kampen mot fascisterna, som öppet propagerade sitt hat, skrämde och skadade människor. Medan många politiker valde att stoppa huvudet i sanden, tog SUF, tillsammans med många andra utomparlamentariska organisationer kampen mot fascisterna – på gatan. SUF använde sig av massmilitans och spred information om de olika nazistgrupperna och ledande nazister, arrangerade föredrag, demonstrationer och liknande och var en del i motståndet mot 90-talets fasciströrelse.demonstration_1

SUF hade även en kampanj mot den kristna högern och främst dess abortmotstånd. Under senare delen av 1990-talet deltog SUF i flera av de stora skolstrejker som drog runt i landet, och man var med och arrangerade flera av dem.

Under riksdagsvalet 1998 gick SUF ut med en kampanj som hette “Man kan inte rösta bort Wallenberg” med budskapet om att det enda rätta alternativet inte står på valsedeln – utan är den kompromisslösa kampen på våra arbetsplatser och där vi bor och verkar.

planka-logga-textPlanka
SUF Stockholm bildade år 2003 Planka.nu tillsammans med bland annat Ung Vänster och Grön ungdom, som var en arbetsgrupp som skulle arbeta för en gratis kollektivtrafik. Planka.nu växte ifrån SUF och blev en egen organisation som idag finns på flera ställen i landet, har en stor P-kassa [3] och frekvent florerar i media. Självklart fortsatte även det antifascistiska arbetet. Så fort de högerextrema partierna, Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och alla andra fascistiska organisationer syntes på gatan, så fanns SUF där för att konfronterade deras torgmöten.

Samtidigt var kampen mot EU:s framfart, med det så kallade Schengenavtalet i spetsen, en stor del av SUFs arbete. Därför deltog man i de stora toppmötesprotesterna i Göteborg som förutom kravaller och polisprovokationer resulterade i enorm repression mot vänsterrörelsen.

sommarjobb

Sommarjobbskampanjen
SUF har alltid lagt stor vikt vid att delta i den ekonomiska kampen, och ofta till ungdomar på väg ut i arbetslivet. Därför drev man en kampanj sommaren 2005 som hette “Klasskampen tar inte semester”. Kampanjen blev uppmärksammad i riksmedia, då SUF uppmanade sommarjobbare att “ta det lungt på jobbet” och sno från arbetsplatsen för att kompensera ut den usla lönen.

En representant från SUF fick sitta i TV4sklasskampen_tar_ej_semester morgonsoffa och debattera med Ung Vänsters dåvarande ordförande, Tove Fraurud. Kampanjen blev lyckad och nationella aktionsdagar arrangerades där man höll torgmöten och spred propaganda om ungdomars rättigheter på jobbet. Kampanjen kritiserades av den “Snälla” vänstern” som menade att SUF inte vill skapa kollektiv på arbetsplatsen, utan ansåg att klasskampen var inviduell. Detta var en medveten feltolkning för att framställa sig själva som ett mer seriöst alternativ till SUF och smutskasta SUF som organisation, vilket inte var första gången det gjorts!
Kunskapsfabriken
SUF startade en kampanj 2005 som handlade om att skolan är en konstruktion för att skapa lydiga arbetare och att det inte spelar någon roll om du är duktig på proven, då de inte bevisar någonting i slutändan angående hur mycket du kan. Kampanjen Kunskapsfabriken fokuserade mycket på skolkandet och fuskandet som potentiella kampmetoder i klassrummet. Kampanjen Kunskapsfabriken blev även uppmärksammad på det sena 00-talet, då SUF:are kopierade upp mängder av kurslitteratur för tusentals kronor och delade ut gratis till studenter.

Salem

Salem
Eftersom SUF så gott som hela sin existens arbetat med antifascism på olika sätt, så har SUF spelat en stor roll vad gäller arbetet med de årliga Salemdemonstrationerna, då SUF flitigt spridit propaganda och mobiliserat. Många SUF-are har deltagit i de många konfrontationer med polis och år 2005 arrangerade man en blockad av Stockholm Central, när nazisterna skulle till pendeltågen.osynliga-partiet

 

Osynliga partiet
Inför valet 2006 var SUF en stor del av kampanjen Osynliga Partiet. Kampanjen blev stor och media skrev frekvent om att fraktioner av Osynliga Partiet slängt stenar på Centerpartiets lokaler och om demonstrationer som urartade. Förutom att man höll stor fokus vid Centerpartiet, så bjöd man arbetslösa på fika, ockuperade valstugor, hade en festival samtidigt som Ung08-festivalen i Stockholm, den s.k. “Arg08”-festivalen, som lockade en stor mängd människor.

Osynliga Partiet var förvisso till stor del ett SUF-projekt, men precis som med Planka.nu så blev det ett “avknoppningsprojekt” det vill säga, projektet styrdes inte av SUF, utan utvecklades till en egen rörelse där alla kunde göra vad man ville, en del valde att kasta sten, andra valde att dela flygblad. En del valde att störa borgarnas demonstration mot fastighetskatten i Stockholm, andra höll föredrag och så vidare.

Idag
SUF är än idag en stark organisation som många människor passerar igenom, många stannar kvar väldigt länge, andra känner sig “klara” med SUF och söker sig vidare till andra organisationer, men en sak är säker – det är att utan SUF hade svensk vänsterpolitik i allmänhet, och den utomparlamentariska vänstern i synnerhet – sett annorlunda ut.

[1] - Landsmötet är SUFs kongress, då alla klubbar träffas och tar gemensamma beslut som rör hela federationen.
[2] - Storm hette det gamla SUF:s utåtriktade tidning.
[3] - P-kassa = Planka-kassa, man går med i Planka-kassan och får sina böter betalda när man åker fast i kollektivtrafiken.