Gamla SUF (1928-1955)

Under 1920-talet var det stormigt på den svenska arbetsmarknaden, blockader & strejker var vanliga hos den organiserade arbetarklassen i Sverige, precis som i resten av Europa.storm_lopsedel
På SAC’s kongress 1929 kom en motion ifrån Västerås LS [1] om att SAC skulle verka för bildandet av syndikalistiska ungdomsorganisationer, denna motion skapade debatt då en del av ombuden på kongressen var rädda för att SUF skulle bli en ekonomisk börda för SAC, och att båda två organisationerna skulle utgöras av samma personer, och då bara bli onödig i längden.

De som inte tyckte som de ombuden ansåg att en ungdomsorganisation var nödvändig för att få in ungdomar i den syndikalistiska rörelsen, då de frågor SAC sysslade med kanske inte attraherade ungdomar, och utan “ungt blod” skulle det vara svårt för SAC att överleva.

På samma kongress röstades det nej till att ge upp SAC och gå in i LO, då man ville fortsätta verka som ett oberoende fackförbund som inte var bundet till Socialdemokratin, och iochmed detta beslut så skulle det behövas nya krafter, så ett syndikalistiskt ungdomsförbund var alltså nödvändigt. Idag ser det litegrann ut så fortfarande, då många LS är beroende av den lokala SUF-klubbens aktivister och hjälp vid konflikter. gruppbild_1930tal

Trots detta beslut så var det ingenting nytt och banbrytande, utan redan 1928 hade en oberoende SUF-klubb bildats i Västerås och 1929 bildades en SUF-klubb i Stockholm. Man ansåg att för att samordna och styra upp ett landsomfattande ungdomsförbund så behövdes organisation, och Stockholmsklubben tog på sig den uppgiften.

1930 höll Sveriges Syndikalistiska Ungdomsförbund, SSUF, sin första kongress, 17 klubbar med 300 medlemmar hade sänt ombund att delta. Stadgar fastställdes och en centralstyrelse uppfördes.

På kongressen 1933 diskuterades frågan om våld inom klasskampen, och man beslutade att ställa sig bakom Internationella Arbetarassociationen (IAA) principuttalande om att folket hade rätt att försvara en eventuell samhällsomvandling, med väpnat våld om de blir angripna och motarbetade.

På samma kongress antogs SUFs symbol, efter att man haft en tävling inom organisationen och den röda cirkeln mot svart bakgrund, som än idag används av det moderna SUF, vann. Ringen symboliserar den revolutionära röda ungdomens hållfasta sammanslutning.suf_fana
SUF hade under 30-talet en värvningskampanj, som var rätt speciell. Den gick ut på att ungsyndikalister cyklade runtom i landet och höll apellmöten, spelade gatuteater och pratade med människor runtom i städerna i landet. En metod som faktiskt gav gott resultat och många ungdomar värvades till organisationen. 1935 började SUF ge ut tidningen “Storm” och den gavs ut varje månad med en upplaga på 7.000-10.000 exemplar.

Vid årsskiftet 1935-1936 hade SUF gått från 300 medlemmar till 4 000 och hade 142 klubbar. Under spanska inbördeskriget reste flera SUF-are till Spanien för att slåss mot fascisterna, och överallt i Europa växte fascismen och SUF organiserade sig emot den.

Kampen mot fascismen var en stor del av SUFs arbete. SUF var anti-militarister, och en diskussion fördes länge internt om hurvida man skulle gå in i armén för att kunna kämpa mot fascisterna, eller om man skulle hålla fast på sina principercykel_turne.

När Sovjetunionen anföll Finland så sympatiserade SUF med det finska folket, vilket ledde till interna splittringar och bråk. Många SUFare bidrog ekonomiskt till Finland och många åkte som frivilliga för att slåss mot Sovjetunionen.

Många inom SUF och SAC tyckte att det började spåra ur. Många lämnade SUF då man hade olika syner på hurvida man skulle stödja Sovjetunionen eller inte.

1944 bestod SUF av 2 000 medlemmar i 102 klubbar och medlemmarna lämnade organisationen sakta men säkert. 1952 gavs “Storm” ut med endast ett nummer och med en väldigt liten upplaga. Man försökte med flera olika knep för att hålla igång SUF, men medlemsantalet sjönk, klubbar upplöstes och 1953 fanns endast 7 klubbar kvar med ungefär 100 medlemmar.

Man gav ut en propagandafolder och drog ut på agitationsturné utan större resultat. Sen dess råder det olika meningar om när SUF egentligen kastade in handduken, men inga uppgifter finns daterade efter 1955, så man kan säga att SUF lades ner då. För den här gången.

[1] LS = Lokala Samorganisation