Uttalanden från SUF:s 20:e landsmöte

Nedan följer de uttalanden som antogs på SUF:s tjugonde landsmöte, i Uppsala.

SUF stöder sopgubbarna!
Syndikalistiska Ungdomsförbundet vill uttrycka vårt helhjärtade stöd till Stockholms sopåkare som på ett föredömligt sätt slagit tillbaka de kraftiga försämringar som arbetsköparna försökt tvinga på dem. Man har visat prov på en svårslagen styrka, enighet och stridsvilja.

Förutom det slitsamma arbetsuppgifterna i sig, den stora stressen, de oändliga tunga lyften, skärskadorna på grund av glas i soporna som är vardag måste man som soparbetare också se upp för sina chefer, som hela tiden är ute efter att maximera vinsten – på arbetarnas bekostnad.

Nu senast gick Stockolms sopåkare ut vild strejk men fick avslag i Arbetsdomstolen, som därmed gav företaget Liselott Lööf rätt och fritt fram för alla andra arbetsköpare att sänka lönerna med tusentals kronor i månaden – och förlänga arbetstiden! Sopåkare som jobbat i 10-20 år skulle se sina fasta anställningar omvandlas till provanställningar.

Istället för att acceptera den orimliga och klassfientliga domen har soparbetarna fortsatt sin kamp genom att helt enkelt följa Arbetsmiljöverkets regler bokstavligen. När sopbergen började växa och klagomålen rasade in backade arbetsköparna till slut. Ett inspirerande bevis på den kollektiva styrka som arbetarklassen innehar. All heder åt Stockholms sopåkare, ett stridbart arbetarkollektiv som hela tiden måste vara på sin vakt mot arbetsköparnas attacker. Fler borde följa ert godaste exempel i att trots bakslag byta taktik och fortsätta kämpa och inte ge upp. Motstånd lönar sig. Kampen fortsätter.

Vi hoppas att ni får fira er välförtjänta seger ifred och att det dröjer ett tag innan arbetsköparna ger sig på er nästa gång. Ni har Syndikalistiska Ungdomsförbundets full stöd, vår solidaritet och sympati. Er kamp är vår.

Ett meddelande till FAU-Berlin

Syndikalistiska Ungdomsförbundet vill härmed visa vår oinskränkta solidaritet med våra kamrater i Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU) Berlin, och rikta all vår vrede mot arbetsköparnas, centralfackens och förbundsstaten Berlins avskyvärda attack på arbetarklassens eviga rätt till oberoende organisering. En mindre kämpande fackförening har i praktiken förbjudits eftersom de i domstol fråntagits alla rättigheter som att arbeta som fackförening, och eftersom medlemmar tagit strid för villkor och löner på sin arbetsplats, biografkedjan Neue Babylon, hotas de nu av böter och fängelse.

Inte sedan 1933 har en facklig organisation förbjudits på detta sätt i Tyskland, då som nu kriminaliseras en social-politisk rörelse som utgör ett hot mot ägarklassens kontroll över vinst och arbete.

En gång till har ett genombyråkratiserat och centralstyrt stor-fack, Ver.di, en papperstiger, en parasit, en institutionell försäljare av arbetskraft fått sitt maktmonopol hotat av en rörelse som faktiskt slåss för sina medlemmars intressen. Tillsammans med arbetsköpare och politiker har de gått in och förhandlat över huvudet på de anställda arbetarna, agerat strejkbrytare, gått till domstol och faktiskt lyckats totalförbjuda FAU-B!

Detta kan aldrig någonsin accepteras av oss inom den kämpande delen av klassen. Vi har alltid rätt att göra motstånd mot det kapitalistiska samhällssystem som gör rika rikare på vårt underbetalda arbete och vår hälsa, även om det inte finns en enda lag i världen som stödjer vår sak har vi alltid haft rätt att göra motstånd.

Den lagliga rätten att gå samman och organisera oss för bättre levnadsvillkor har under tung repressionkämpats fram av generationer av arbetare före oss, det är ingenting vi kan hoppas ta för givet och något vi måste kämpa för att behålla. Idag är det FAU-B som förbjuds, imorgon kan det vara vi.

Därför, kamrater och medlemmar av FAU-B, höjer Syndikalistiska Ungdomsförbundet tillsammans med andra sin röst och ropar ut vårt helhjärtade stöd till er, i tanke, ord och handling. Lika lite som ni någonsin kommer att ge upp er kamp, lika lite kommer vi någonsin att dra tillbaka det, vilket betyder: aldrig!

Ett slag emot en av oss är ett slag emot oss alla. Ni går aldrig ensamma.

Internationell solidaritet, enighet, motstånd!