SUF Stockholm stödjer blockaden av Curanda

KommunalTidigt på morgonen den 6:e Mars så begav sig 3 medlemmar av Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm till Menssätra i Nacka för att överlämna ett stöduttalande och rosor till de Kommunalare som sedan den 25:e Januari blockerar det privata vårdföretaget Curanda. Arbetsköparen har vägrat skriva på kollektivavtal och hotar alla fackligt anslutna med sparken. Ägaren har till och med anlitat vakter med hundar för att hindra blockadvakterna från att tala med de anställda. Blockadvakterna från Kommunal Sektion 2 (Nacka) meddelar att det inom en kort tid kommer att beslutas vad nästa steg i konflikten blir. Om Kommunal Sektion 2 begär hjälp så anser vi att det är vår plikt att hjälpa dem så gott vi kan. Vi uppmanar alla att följa utvecklingen av konflikten och att hålla sig beredda.

SUF Stockholms stöduttalande: “Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm vill härmed uttrycka vårt fulla stöd till Kommunal Sektion 2 och dess fackliga blockad mot vårdföretaget Curanda i Nacka. Ert krav på kollektivavtal och er kämpaglöd – trots det absurda och fackföreningsfientliga motstånd ni möter, både från media och från Curanda – gör oss stolta att tillhöra arbetarrörelsen. Vi bistår er gärna med den lilla hjälp vi kan ge, vare sig det gäller flygbladsutdelning eller blockadvakter.

Ensam är svag, tillsammans är vi starka!”

Mer information om hetsjakten på fackliga blockader i allmänhet och Kommunals blockad i Nacka i synnerhet: http://bloggaden.blogspot.com/