Vi stödjer ungdomshuset i Köpenhamn!

SUF:s 17:e landsmöte hölls den 27:e – 28:e januari 2007 i Örebro. Landsmötet antog ett uttalande om Ungdomshuset.

SUF vill visa sitt fulla stöd för ungdomshuset på Jagtvej 69 i Köpenhamn. Vi vill uttrycka vår glädje över att kunna bevittna början till en ny och aktiv BZ-rörelse i Danmark. Vi ser attackerna som riktas mot Ungdomshuset som en attack mot oss och hela det kämpande arbetarkollektivet. Vi kommer alltid att ställa oss mot borgarnas likriktningspolitik.