Kommer du ha råd med sjukvård efter den 1 juli?

I Sverige har vi länge haft en gemensamt finansierad sjukvård, som styrts av patienters behov och inte pengar. Under det senaste decenniet har detta emellertid förändrats. Bit för bit har politikerna sålt ut den svenska vården till vinstdrivande företag. Fram tills nyligen har det dock funnits en s.k. stopplag, som begränsat vinstintresset och hindrat fullständig privatisering av vår akutvård.

I Sverige har vi länge haft en gemensamt finansierad sjukvård, som styrts av patienters behov och inte pengar. Under det senaste decenniet har detta emellertid förändrats. Bit för bit har politikerna sålt ut den svenska vården till vinstdrivande företag.
Fram tills nyligen har det dock funnits en s.k. stopplag, som begränsat vinstintresset och hindrat fullständig privatisering av vår akutvård.

Den nya regeringen har redan röstat igenom ett förslag som innebär att stopplagen tas bort den 1 juli. Konsekvensen av detta blir att det blir fritt fram för företag att köpa upp svenska sjukhus och driva dem efter sina vinstintressen. I förlängningen innebär detta att sjukhusen kan prioritera människor med bättre försäkringar framför de i större behov av vård. De som drabbas av den här utvecklingen är vi, arbetarklassen, den klass som utgör majoriteten av människorna i samhället. Det är nämligen vi som inte kommer ha råd med dyra privata sjukförsäkringar. Sjukvården kommer inte anpassas efter våra behov, utan formas efter ekonomiska intressen. Kort sagt: de som har en stor plånbok kan gå före i kön.

Vi tänker inte låta det här gå obemärkt förbi. Detta är något som påverkar hela samhället, eftersom vi alla är i behov av vård någon gång under livet. Därför ligger det också i allas intresse att vi har en gemensamt finansierad vård som är till för alla.

Vi visar vårt missnöje och samlas till en manifestation på Gustav Adolfs torg, söndagen den 24 juni. Kom dit och visa den borgerliga regeringen vad du tycker om deras arbetarfientliga politik!

Stoppa startlagen! Gratis, gemensamt finansierad sjukvård!

Manifestation:
Gustav Adolfs torg
Söndagen den 24/6
Kl. 13.00