IKEA – Småländsk korporativism

IKEA:s grundare och ägare Ingvar Kamprad på ha lämnat den gamla fascistorganisationen Nysvenska Brödraskapet, men han har uppenbarligen inte övergivit fascismens korporativistiska idéer. Ingvar Kamprad är en person som av den nyliberala pressen hyllas för sitt “entrepenörskap”. “Entrepenörskap” som helt enkelt är en utmärkt förmåga att göra sig omåttligt rik genom att trampa sina anställda i ansiktet gång efter annan. I Jönköping fick en arbetare nog och sa ifrån. Då förklarade chefen att man inte får ha åsikter om henne som personalchef och varnade honom, utan lagligt stöd eller med något som helst syfte förutom att tysta de kritiska röster som bryter tystnaden i den “lyckliga familjen” IKEA.

Arbetssituationen på Ikeas lager i Torsvik utanför Jönköping var stressig och innehöll bland annat många tunga lyft. En grupp unga anställda bildade en fackklubb för att försöka förbätttra situationen.

Den nya fackklubben skulle bland annat ha en egen anslagstavla, något de hade laglig rätt till. Men här tog det stopp. De lokala cheferna sa nej. I diskussionerna som följde fick de anställda ta emot hårda angrepp från cheferna. En blev en av de anställda varnad. Enligt ledningen för att han svurit sin chef.

Såhär får det inte gå till. Att svära åt chefen är inte en grund för varning. En varning är en allvarlig sak, som kan leda till att den anställde mister jobbet.

Ikeas agerande är direkt fackföreningsfientligt. Företaget försöker hindra de anställda ungdomarna i Torsvik att arbeta fackligt på sin arbetsplats genom att hindra dem att sprida information och hota att säga upp en fackligt förtroendevald. På så sätt hindras de från att försöka förbättra sin arbetssitiuation och förnekas en rättighet som faktiskt är fastslagen bland FN:s mänskliga rättigheter. Rätten att arbeta fackligt på sin arbetsplats är en viktig demokratifråga.

Fackklubben tog hjälp av Syndikalisternas samorganisation i Jönköping, kallade till lagercheferna till förhandling och förde fram den här kritiken. Svaret blev kalla handen och total brist på förståelse för kritiken.

Därför har nu fackföreningen att ta till stridsåtgärder mot företaget. Stridsåtgärderna består i första skedet i att informera Ikeas kunder och uppmana dem att ta kontakt med Ikea och kräva att företaget respekterar fackliga rättigheter.

Du som är Ikeakund kan hjälpa de anställda i Torsvik genom att mejla eller skriva till Ikea och kräva att de respekterar de anställdas fackliga rättigheter.

IKEA Svenska AB
Box 1050
551 10 Jönköping

Ikea i Älmhult: 0476-810 00

Kampen mot kapitalets förtryck av arbetarklassen kommer inte att föras av sig själv. Det är upp till var och en av oss att dra sitt strå till stacken. Vägra acceptera att arbetsmarknaden utvecklas enligt nyliberalernas smygfascistiska agenda!