Stöduttalande till arbetarna på IKEA i Jönköping

“Slitsamt, farligt och fysiskt tungt.”

Så beskriver IKEA Sektionen av SAC, genom ett flygblad, sin arbetsplats i Torsvik utanför Jönköping. Ingvar Kamprad hyllas samtidigt i massmedia för sin “entreprenörsanda” och goda vilja gentemot sina anställda.

Den goda viljan existerar inte i realiteten, vilket arbetarna varje dag får erfara på sina arbeten. Sektionen skriver vidare att:

– Vi i SAC – Syndikalisternas sektion på arbetsplatsen försöker försvara våra medlemmars arbetsmiljö och hälsa, men våra fackliga rättigheter ignoreras av företaget. Bland annat vägrar IKEA oss att sätta upp anslagstavlor för facklig information. Budskapet är att inte ett ljud får störa tystnaden.

Vi i SUF Västerås och SUF Arboga/Köping stöder helhjärtat våra kamraters kamp på IKEA och tänker hjälpa till allt vad vi kan för att BRYTA tystnaden som råder.

Ingvar Kamprad, dra åt helvete!