Ryt till mot nazismen!

Högerextremismen är på frammarsch, inte bara i parlamenten. Förutom Sverigedemokraternas valframgångar arrangeras det varje år två stora nazistiska marscher i Stockholmsområdet som kan räknas till det största i Europa. Den ena äger rum i Salem under december, den andra mitt i Stockholms City på Sveriges nationaldag.Detta kan vi givetvis inte acceptera. Därför uppmanar vi dig att demonstrera med oss mot nazismen, tal och musik kommer att komma på plats. Efteråt uppmanar vi dig att gå till nazisternas marschväg och göra klart för dem att de inte är välkomna i vår stad.

Demonstrera på nationaldagen 6/6
Samling kl. 11:00 vid Slussen

Högerextremismen är på frammarsch, inte bara i parlamenten. Förutom Sverigedemokraternas valframgångar arrangeras det varje år två stora nazistiska marscher i Stockholmsområdet som kan räknas till det största i Europa. Den ena äger rum i Salem under december, den andra mitt i Stockholms City på Sveriges nationaldag. Detta kan vi givetvis inte acceptera. Därför uppmanar vi dig att demonstrera med oss mot nazismen, tal och musik kommer att komma på plats. Efteråt uppmanar vi dig att gå till nazisternas marschväg och göra klart för dem att de inte är välkomna i vår stad.

Varför ska jag demonstrera mot nazism den 6:e juni?

Nazism och högerextremism kan inte tigas ihjäl.
All erfarenhet visar att det är först när nazismen möter motstånd, då det är jobbigt att vara nazist som den trycks tillbaka. För att de inte ”bara yttrar idéer”, att med hot om våld eller med våld kränka andra människor rätt att finnas till, utan för att de gör det i praktiken. Både när de marscherar på stan och rör sig till och från marschen.

För att högerextremism är ett politiskt hot mot majoriteten.
De utmålar sig som om de står i opposition till samhällseliten. Men det är en falsk folklighet då de sår en splittring mellan oss. De enda som tjänar på det är just de som de säger sig vara emot, makthavarna och de rika.

Högerextremismen hjälper eliten att spela ut majoriteten av oss i den nedre delen av samhällspyramiden mot varandra.
När vanligt folk bråkar sinsemellan kan eliten sitta ostört i toppen. Istället för att rikta vårt vrede mot varandra måste vi rikta det uppåt i samhället. Vi i arbetarklassen måste se att vi har mer gemensamt med våra grannar, skolkamrater och arbetskollegor, oavsett hudfärg eller efternamn, än vad vi har med borgarklassen.

För att det bara är vanliga människor som kan stoppa högerextremismen.
Polis, media och proffspolitiker kan inte göra det då de är i toppen av klassamhället. De säger att nazismen bara handlar om att ”yttra idéer” och påstår att alla de som agerar mot nazism ”bara vill bråka”, att vi är ett ordningsproblem som polisen måste lösa. Det måste bli ett slut på det. Man ska inte behöva pekas ut som en brottsling för att man visar civilkurage och står upp mot det som splittrar oss vanliga människor från varandra.

Eftersom att polisen vägrar oss demonstrationstillstånd där nazisterna marscherar så uppmanar vi alla, att efter vår demonstration, att på egen hand ta sig till nazisternas marschväg och med plakat i hand stå efter vägen och visa vad du tycker om att de marscherar på våra gator. Ta med egna plakat! Skrik åt dem! Häckla dem! Information om deras marschväg kommer att komma så fort den är offentliggjord och kartor kommer att spridas på demonstrationen. Kom ihåg: Nazistmarscher får aldrig bli ett normalt inslag i stadsbilden och det får aldrig anses brottsligt att agera mot nazism!

Arrangör: Nätverket mot rasism