Stöduttalande till husockupanterna i Lund

SUF Uppsala vill härmed uttrycka sitt fulla stöd till den ockupationsrörelse som har vuxit fram i Lund de senaste veckorna! Som en följd av kommunens bostadspolitik så har ungdomar i Lund tagit saken i egna händer genom att ockupera nedlagda hus och lokaler.

”Det är inte i sin ordning att ockupera hus”, menar Lunds kommun. Vi ställer oss frågande till kommunens uttalande då de står som ansvariga för den bostadssituation de själva har skapat. Att prioritera bort frågan om bostad och låta människor bo utan tak över huvudet, är inte i sin ordning. Om kommunen inte har tillräckligt med handlingskraft för att lösa bostadssituationen så är det i sin ordning att de som berörs av deras hänsynslöshet gör det själva – att skapa en egen ordning i kommunens oordning.
Vi kommer att med intresse följa bostadskampen i Lund och önskar er all lycka!

Länge leve den direkta aktionen!
Bostad åt alla!

Med solidariska hälsningar,
SUF Uppsala