Stöduttalande till husockupanterna i Lund

SUF Uppsala vill härmed uttrycka sitt fulla stöd till den ockupationsrörelse som har vuxit fram i Lund de senaste veckorna! Som en följd av kommunens bostadspolitik så har ungdomar i Lund tagit saken i egna händer genom att ockupera nedlagda hus och lokaler.

”Det är inte i sin ordning att ockupera hus”, menar Lunds kommun. Vi ställer oss frÃ¥gande till kommunens uttalande dÃ¥ de stÃ¥r som ansvariga för den bostadssituation de själva har skapat. Att prioritera bort frÃ¥gan om bostad och lÃ¥ta människor bo utan tak över huvudet, är inte i sin ordning. Om kommunen inte har tillräckligt med handlingskraft för att lösa bostadssituationen sÃ¥ är det i sin ordning att de som berörs av deras hänsynslöshet gör det själva – att skapa en egen ordning i kommunens oordning.
Vi kommer att med intresse följa bostadskampen i Lund och önskar er all lycka!

Länge leve den direkta aktionen!
Bostad åt alla!

Med solidariska hälsningar,
SUF Uppsala