Protest mot SD-torgmöte på Östermalm

Lördagen den 24 januari höll organisationen Sverigedemokratisk ungdom ett torgmöte vid Norrmalmstorg, på Östermalm. Då vi i SUF Stockholm inte är särskilt förtjusta i rasister valde vi att gå dit för att störa sammankomsten.

– Vi vill se ett öppet Stockholm, och då är rasister ett problem. Må så vara att ett torgmöte på Östermalm i sig inte är något som stör oss, men resultatet när rasister får verka fritt är alltid våld och splittring. Därför måste deras offentliga utspel bemötas, säger Gustav från SUF Stockholm.

Den Sverigedemokratiska samlingen bestod av en grupp på fem pojkar från Tyresö, samtliga med back slick-frisyrer samt några yngre vuxna som stod för talandet. Hela skaran understeg tio personer. Över hundra personer hade samlats för att protestera mot spektaklet, och endast ett stort polispådrag med bl.a. hundar och hästar kunde garantera mötets genomförande.

Flera ägg kastades mot torgmötet och med burop och talkörer försökte man att störa arrangemanget. Vid ett tillfälle drogs även sladden till deras högtalarutrustning ut. Protesterna försvårades dock när polisen valde att omringa och fösa ett sextiotal av antirasisterna, för att senare gripa dem och hävda att de gjort sig skyldiga till ohörsamhet mot ordningsmakt.

– Polisens agerande var obefogat då de aldrig gav order om att vi skulle skingra oss, men det är inte första gången de åsidosätter demokratiska grundprinciper för att skydda rasister. Det hela är en logisk följd av att de endast inriktar sig på att behålla en allmän ordning runt tillståndsgivna arrangemang, istället för att se till vilka stora problem som blossar upp i bakvattnet av rasistiska propagandaturnéer, menar Gustav.

SUF Stockholm och de andra antirasisterna lyckades inte stoppa torgmötet idag, men lyckades ändå visa att vi inte kommer låta rasister stå oemotsagda. Det ska krävas massivt polisbeskydd om de ska klara av att hålla ett torgmöte på Östermalm, och om de någon gång vågar sig ut till våra förorter ska vi se till att de åker ut med huvudet före.