Kort rapport från 8 mars

Firandet av den internationella kvinnodagen började redan på fredagen den 6:e mars med en feministisk filmvisning på Motståndskaféet. Dagen därpå arrangerade SUF Uppsala ett feministiskt superparty i Oranges lokaler tillsammans med föreningen PlaySister i Uppsala, som stod för kvällens musikaliska inslag. En festlig och mycket uppskattad inledning av kvinnodagen.

SUF stod även som arrangörer för 8:emars-demonstrationen i Uppsala tillsammans med ett stort antal andra organisationer. Uppskattningsvis 200 personer deltog.