Stoppa det nya CSN-förslaget!

Den studiesociala kommittén har lagt fram ett förslag till regeringen om att sänka studenters rätt till CSN från sex till fyra år. Om förslaget går igenom innebär det att studenter från vanliga förhållanden inte har möjlighet att studera annat än för att i snabbast möjliga mån bli klara med sin examen, så att de snabbt kan slussas ut i arbetslivet. Endast de välbemedlade kommer att ha möjlighet att studera för studerandets skull.

Detta berör i högsta grad de som går på gymnasiet. Snart är skolan över och många kommer på sikt att söka sig till högskola eller universitet. Om man som fjortonåring väljer fel gymnasium och tvingas gå ett basår kommer detta att omöjliggöra CSN-pengar för hela studietiden. Detta förslag skulle istället göra bildning till ett privilegium, och förslaget kan endast försvaras utifrån ett ställningstagande för marknadskrafterna mot människan.

Hela världen skakas för tillfället av en ekonomisk kris, och allt fler ställs arbetslösa. Detta kommer precis efter att regeringen genom höjda avgifter och sämre ersättning fått tusentals att lämna a-kassan. Nu fortsätter offensiven mot arbetarklassen genom att ta bort möjligheterna till att utbilda sig.

Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm vill att universitetet skall vara en plats för idéutveckling, inte en fabriksliknande inrättning som för de som inte är rika endast är en kort mellanlandning innan arbetslivet. Därför ställer vi oss fientliga till att förkorta rätten till CSN.

Skicka ett mail till Lars Leijonborg och säg vad du tycker!

Här kan du skriva på en namnlista mot förslaget