COP15 – Stat och kapital i samma båt

Den 7-18 december håller FN sin femtonde klimat-konferens i Bella Centret, Köpenhamn. Raden av konferenser har hittills skapat bl.a. Kyoto-protokollet, som överlämnar ansvaret för att stoppa klimatförändringar till en handel med utsläppskvoter.

COP15 ska utforma avtalet som ska ersätta Kyoto-protokollet. Om avtalet utökar och säkrar mer “handels-lösningar” på klimat-kaoset, skapar det mer marknader och profit för kapitalet – och minimala ansträngningar för att stoppa klimatförändringarna.

Som antikapitalister är mötet intressant av en rad orsaker. Genom protester, aktioner och debatt kan vi av-legitimisera COP-processen och visa att den handlar om att säkra nya marknader för en stapplande kapitalism, och inte om att rädda världens klimat. Och när Köpenhamn fylls av rasande antikapitalister från världens alla hörn är det ett utmärkt tillfälle för oss att mingla på barrikaderna, knyta kontakter och skapa globala nätverk.

Från 7-18 december äger följande aktioner rum:

7 december: Mötet startar.

11 december: Don’t Buy The Lie – aktionsdag mot kapitalister, mer information här

12 december: Stor, bred demonstration från centrala Köpenhamn till Bella Centret + Internationell Aktions-dag. Se här och här

13 december: Hit The Production! Decentraliserade vängrupps-aktioner och mass-aktion mot centra för kapitalistisk produktion och logistik i Köpenhamn. Vängrupper uppfordras till att ta egna initiativ och hitta egna aktionsmål över hela staden! Mer info här

15 december: Resistance is Ripe! Aktionsdag med tema lantbruk och matproduktion. För decentralisering av produktion och konsumtion, och suverän matförsörjning. För mer info, klicka här.

16 december: Reclaim Power! Push for Climate Justice. Mass-aktion mot Bella-centret med målet att skapa en konferens för globala gräsrötter, och få u-länderna att överge COP-processen.

18 december: Mötet är över.

För kalender, kontakt-uppgifter och detaljerad info, klicka här.

I nästa nummer av Direkt Aktion kommer en mega-artikel om Kapitalism, Klimatförändringar och Stat, med vetenskaplig, historisk och ideologisk bakgrund, analys av COP-processen och förslag på nästa steg i kampen mot Kapitalismen och dess bärsärkagång mot allas vårt klimat. Läs, lär och agera!