Föreläsningar om feminism i Linköping

Under november och december 2009 arrangerade Syndikalistiska Ungdomsförbundet Linköping en serie föreläsningar kring ämnet feminism, riktade mot både medlemmar och utomstående.

Syftet var att öka medvetenheten om könsnormer i samhället. Därför bjöd vi in föreläsare från ett flertal organisationer; dels personer från olika SUF-klubbar men också en medlem från Ung Vänster, en genusvetare från universitetet och personal från en kvinnojour.

Det första tillfället var ett föredrag om jämställdhetens villkor i det kapitalistiska samhället. Att göra skillnad på klasskamp och kvinnokamp är att acceptera kapitalismens splittring av arbetarklassen.

Vid det andra tillfället genomfördes två parallella, separatistiska aktiviteter. För kvinnor hölls en workshop där man lärde ut grunderna i feministiskt självförsvar. För män hölls en föreläsning om jämställdhet ur ett manligt perspektiv, manliga könsroller och vad män har att vinna på feministiskt arbete.

Det tredje tillfället bjöd på en föreläsning om genusteori samt om könsroller inom politiken.

Våld mot kvinnor var ämnet för den fjärde föreläsningen, där en representant från kvinnojouren Ellinor behandlade frågan på ett strukturellt plan och berättade om jourverksamheten.

Det sista tillfället var ett diskussionsseminarium som behandlade kvinnors situation på arbetsmarknaden, med utgångspunkt i debatten om pigavdraget (“avdraget för hushållsnära tjänster”).

Historiskt sett har feminismen alldeles för ofta utgått från medelklassens villkor, därför är det av stor vikt att arbetarrörelsen framhäver klassperspektivets nödvändighet för all trovärdig samhällskritik.