Stöduttalande till Svenska Hamnarbetarförbundet

Den 23 juni startade Svenska Hamnarbetarförbundet en blockad av Israeliska varor. Hamnarbetarförbundets medlemmar kommer inte att lossa och lasta gods till eller från Israel till och med den 29:e juni. SUF:s Internationella Kommitté uttalar härmed sitt fulla stöd till Hamnarbetarförbundet som med sitt agerande visar innebörden i både direkt aktion och internationell solidaritet.

Att med internationell arbetarsolidaritet tvinga den semifascistiska staten Israel på knä är inte att sätta sig i islamisters knä som vissa “liberaler” vill ge sken av, tvärtom är arbetares solidaritet och organiserade kamp det bästa verktyg vi har att använda oss av mot överhet och förtryck.

Allt stöd till Hamnarbetarförbundet!