Månadens arbetarfientlighet – Regeringen vill höja pensionsåldern

Mycket går att säga om vår regering, mycket går att säga om regeringar i stort. Framför allt bör det sägas att en regering skyddar sina egna intressen- liksom intressena till den klass den representerar – inte våra, arbetarnas intressen.

Ett bevis på detta är att regeringen vill sänka arbetslösheten genom höjd a-kasse avgift.. Om det inte vore nog, så anser de nu att vi jobbar för lite och vill dessutom höja pensionsåldern.. Hur går detta ihop med målet om att sänka arbetslösheten?

Givetvis går inte allt detta hand i hand, vilket i sig är självklart, för partier som Moderaterna vill inte ha en låg arbetslöshet. Istället kommer de borgerliga politikerna kämpa för att upprätthålla ”œrätt niv唝 av arbetslöshet, för att på så sätt pressa upp produktionen och pressa ner lönerna. Allt enligt klassisk liberal taktik.

Vad betyder detta för oss arbetare och arbetslösa då? Att höja avgiften för den redan dyra a-kassan, utan att ens gå tillbaka till att ge 80% av lönen tillbaka, skulle givetvis slå hårt ekonomiskt mot dem flesta av oss. Oavsett “tusen extra kronor” som skattesänkningarna skulle ge enligt Alliansen. Att dessutom tvingas slita ännu längre på jobbet skulle vara katastrof för många.

Regeringen argumenterar för att det inte finns pengar nog att betala de tidiga pensionerna med, vilket säkert kan stämma. Men dessa pengar fanns, innan de sänkte skatter, sålde ut våra gemensamma tillgångar, skapade nya förmåner för höginkomsttagare och så vidare. Det här är ett problem som de själva skapat, som de nu vill att vi ska lösa med våra liv.

Vi vill inte lösa regeringens kris. Vi vill inte slita mer på jobbet än vad som krävs. Vi vill inte tvingas in i arbetslöshet.
Vi vill bidra solidariskt till varandra.
Vi vill ha en gemensamt förvaltad värld, nu