Stödarbete med SAC-DSTS

Idag klockan 04:30 gick den syndikalistiska driftsektionen, DSTS, ut i en 24 timmars-strejk. Anledningen till att man gått ut i strejk är för att protestera mot MTRs (företaget som tar hand om driften av tunnelbanan i Stockholm) personalpolitik, som bland annat innefattar att man inte får gå på toaletten på arbetstid, kan tvingas jobba med en viss tjänst (exempelvis sitta i biljettkuren eller köra ett tåg) sex timmar i sträck utan paus.

DSTS har fått medhåll i sin kritik mot MTR av Seko, som organiserar de flesta som arbetar inom kollektivtrafiken. Och Seko gick även ut med, innan strejken, att man inte kommer agera strejkbrytare och låta sin personal fylla upp där syndikalisterna kommer fattas (t.ex köra ett tåg som tagits ut i strejk osv.) Detta har resulterat i halvtimmesförseningar, inställda avgångar, proppfyllda vagnar och tomma spärrkurer.

Självklart stödjer vi i SUF Södertörn deras strejk och några av oss var med och hjälpte till att dela flygblad till resenärer om strejken idag vid Gullmarsplan, där flera tågavgångar ställdes in pga. strejken. Nästan uteslutande positiv respons från resenärerna, som förstod det absurda i att inte få gå på toaletten på arbetstid, inte få ta lunchpaus eller rast när man behöver och att bli kallad till samtal med chefer för att man “bryter” mot några av dessa “regler”.

Vi hejjar på er kamrater! Hoppas strejken ger resultat och att ni vinner striden! Läs mer på DSTS hemsida!
Seko bryter inte strejken