Aktiviteter under den senaste månaden

Här följer ett urval av det vi i SUF Göteborg hållit på med den senaste månaden.

21 maj Den tjugoförsta maj anordnade nazister en demonstration i protest mot en nybyggd moské intill Ramberget på Hisingen. Göteborgs två olika antirasistiska organisationer – Göteborgs nätverk mot rasism (GNMR) och Göteborg mot rasism (GMR) – manade båda, var för sig, till motdemonstrationer. Till GNMR:s demonstration anslöt sig ett stort gäng ungdomar från Göteborgsförorten Hjällbo och ytterligare ett gäng anlände tillsammans med Pantrarna från Biskopsgården. Dessa utgjorde den mest medvetna och målinriktade delen av motdemonstranterna, och tillsammans med vänsterfolk från GNMR och annat oorganiserat folk (både från GNMR:s och från GMR:s demonstration) gjordes aktiva försök att nå nazisterna. Först sprang vi upp på Ramberget för att den vägen försöka nå nazisterna, men där möttes vi av pepparsprej, ridande polis och polishundar. Sedan sprang hundratals mot Hjalmar Branting Platsen, upp på en gångbro och över/ut på Lundbyleden. Där gjordes rusningar mot nazisterna. De första poliserna som anlände jagades iväg genom stenkastning, men den väldigt utspridda massan med antirasister kunde polisen slutligen stoppa. Rykten säger dock att den oväntade rusningen tvingade polisen att bussa bort fascisterna.

Till dem som gör gällande att GNMR:s demonstration var liten och bestod endast av autonoma vänsteraktivister, kan vi bara säga att detta är en medveten förvrängning. Det var förortsungdomar och andra oorganiserade som utgjorde den största delen av den militanta antifascistiska protesten, och det var dessa som gick i bräschen för att faktiskt försöka stoppa nazisterna. Detta ser vi som något mycket positivt. Historien lär att fascismen är det mest våldsamma uttrycket för en reaktionär och brutal samhällsutveckling. Det kräver att antifascismen och antirasismen samlar folk bakom en kamp som faktiskt kan stå emot denna fascismens våldsamma framfart. Hoppingivande är det då att det är människor andra än vänsteraktivister som tar sig an den uppgiften. SUF Göteborg deltog men drogs snarare med av detta virrvarr av kollektivt handlande än att styra det som hände.

Andralångdagen Andralångdagen har de senare åren blivit något stort; i skinande sol träffas alla sorters människor, i tusentals, för att njuta av musik, en kall öl eller en bit mat. Förra året hjälpte SUF Göteborg Göteborg LS med ett informationsbord och flygbladsutdelning. I år hade vi eget bord, på vilket vi sålde Direkt Aktion och pins, och hade klistermärken och flygblad från oss och t.ex. från Planka.nu. Utöver det delade vi ut SAC-flygblad.

Fackliga konflikter Dagens samhälle är fyllt av konflikter. Vi befinner oss i ett samhälle där det finns en konflikt mellan företagens och dess ägares jakt efter vinster och expansion å ena sidan och levnads- och arbetsförhållandena för de som jobbar på arbetsplatserna å den andra. Dagligen trixar arbetsköpare med lagstiftning, struntar i avtal och låter arbetarna slita hårt för dåliga löner och under hög press. Det innebär att behovet av vardaglig, facklig och politisk kamp för att rucka dessa maktförhållanden inte precis är litet; tvärtom organiserar vi oss i SUF med insikten att det inte är något annat än organiserad arbetarkamp som kan vinna oss och andra arbetare framsteg och förbättringar.

Det brukar sägas att Sverige har den mest välorganiserade arbetar- och fackföreningsrörelsen i världen. Det må vara sant när det gäller anslutningsgrad till fackföreningar eller procentandel av arbetare som röstar på sossarna, men när det gäller faktisk kamp är det en illusion. Förutom Hamnarbetarförbundet och Göteborgs hamnarbetare är det några andra än LO-facken som organiserar de flesta fackliga konflikterna på svensk arbetsmarknad. Syndikalisterna (SAC) är en kampvillig fackförening, som bygger sin verksamhet på lokal organisering och beslutande- och bestämmanderätt för de berörda arbetarna: Det är arbetarna på de enskilda arbetsplatserna som bestämmer över hur kampen ska föras! Medlemmar i SUF Göteborg har, efter förmåga, deltagit i arbetet kring aktuella fackliga konflikter Dels handlar det om de lärare som strejkar på ungdomshemmet Björkbacken i Göteborg, i protest mot att arbetsköparen, SIS, Statens Institutionsstyrelse, vill försämra villkoren och arbetstiderna. I och med att SIS valt att bussa ut eleverna till en annan skola, där strejkbrytare undervisar tjejerna, har konflikten delvis flyttats dit. Med banderoller och slagord har Göteborgs LS försökt uppmärksamma detta agerande och försökt störa strejkbryteriet. Medlemmar i SUF Göteborg har, efter förmåga, deltagit i detta. Den senaste tiden har även de strejkande lärarna delat flygblad och hållit torgmöten i Nordstan, vi har även varit med där.

Sedan ligger Malmö LS i blockad med Assistansia AB, vilket är Sveriges största företag som anställer personliga assistenter. Malmö LS manade till solidaritetsaktioner, därför genomförde Göteborg LS en blockad av Assistansias lokaler i Göteborg. SUF-medlemmar deltog även där.

Livet fortgår; när vi åker till jobbet, är på jobbet, i skolan eller i bostadsområdet kretsar våra liv kring klasskonflikter, hur kapitalet och makten anpassar våra liv till deras intressen. Därur uppkommer behovet av att finna strategier för att genom kamp vända samhällsutvecklingen till vår fördel. Den kampen kommer fortgå – av olika människor, kollektiv, politiska och fackliga organisationer – dagligen. Vi i SUF Göteborg hoppas kunna tillföra våra perspektiv och styrkor till den kampen.

Och förresten: jobbar du nu i sommar eller känner du någon som ska göra det? Då vill vi tipsa om goteborg.suf.cc/sommarjobb/ : en informationshemsida för sommarjobbare. Företagen och cheferna kommer aldrig frivilligt ge människor bra arbetsvillkor, och absolut inte för sommarjobbare. Det krävs att vi själva ser till att det blir så. Det gör vi genom att vi agerar tillsammans med arbetskamrater och inser att vi inte har något gemensamt med företagen och cheferna. Sprid gärna!