Aktion mot Rikshem


SUF Uppsala inledde på torsdagen den 26:e april en kampanj mot Rikshem och deras gentrifiering av arbetarklassområdet Gränby i nordöstra Uppsala, med en aktion mot Rikshems lokala kontor i Uppsala.
Kl 07:00 satte vi upp en blockad mot Rikshems kontor på Storgatan för att försvåra för personalen att öppna upp samt ta sig in på kontoret. Vi vecklade ut en banderoll där det stod ”Rikssvin, höjer ni hyran sänker vi er!” och delade ut flygblad med information om den egentliga orsaken till varför Rikshem renoverar Norra Gränby samt om begreppet gentrifiering.
Storgatan är glest befolkad vid den här tiden på dygnet och antalet förbipasserande var inte många, detta gjorde det svårt att nå ut till allmänheten men av dem som stannade fick vi väldigt god respons.
Bakgrunden till aktionen är att Rikshem i augusti kommer påbörja en renovering av lägenheterna i Norra Gränby som kommer leda till att hyran höjs med 43 %. Den här hyreshöjningen kommer leda till att många familjer i området kommer vara tvungna att flytta då dem inte har råd att bo kvar, och en hel del riskerar även att bli hemlösa och behöva flytta ut på gatan.
Vi är inte emot en renovering i sig av området. Men en renovering av denna proportion som planeras är inte nödvändig, då området renoverades för bara 3 år sedan.
Renoveringens bakgrund är inte att Rikshem ”vill skapa ett trivsamt, tryggt och attraktivt boende i sina hyresrätter för många generationer framöver” som det så fint står på deras hemsida. Utan det hela handlar om gentrifiering. Tvärtom anser dem sig ha rätten att generera profiter på bekostnad av sina hyresgäster. Rikshem vill kunna höja hyrorna på lägenheterna endast för att stilla sin profithunger.
”Vår ambition är ett gott samarbete med våra hyresgäster. Vi vill att du ska trivas hos oss.” Står det på Rikshems hemsida. Rikshem är dock bättre på att snacka skit än att faktiskt samarbeta med sina hyresgäster. Trots att Norra Gränbys hyresgästförening samlat in över 1000 namnunderskrifter i ett område med runt 1 200 invånare till Rikshems kontor i Stockholm som en protest, trots att hyresgästföreningen och Rikshem haft möten där deltagarna fått uttrycka sina missnöjen och trots ett massivt antal arga insändare till lokala tidningar, väljer Rikshem att utföra renoveringen ändå med motiveringen att ”Våra hyresgäster vill det här.”
I dagens samhälle besitter inte vanligt folk något inflytande över de samhälleliga beslut som påverkar vår vardag, utan är helt och hållet i händerna på politiker, bolagsstyrelser och kapitalister.
Det är endast när folket själva går till direkt aktion som vi kan försöka uppmärksamma och påverka de politiska besluten som fattas bakom stänga dörrar.
SUF Uppsala kommer att fortsätta bedriva den här kampanjen mot hyreshöjningen i Gränby samt fortsätta att angripa Rikshem.
Kampen fortsätter!
För mer information besök vår blogg http://rikssvin.blogg.se/
Syndikalistiska ungdomsförbundet Uppsala