Civilkuragets dag 2016

Här är talet vi höll på civilkuragets dag i Stockholm i onsdags.

Vi har samlats här på civilkuragets dag, för att dela ut årets pris till Björn söderbergs minne.
Civilkurage handlar om att stå upp för någonting viktigt, trots risk för sin egen säkerhet.

Vår kamp har alltid behövt civilkurage, för vi kämpar alltid i motvind och med risk för repressalier, som vi ser i det brutala våld som riktas mot alla oss som har mod att göra motstånd. Nu nyligen i Finland. Jimi Karttunen. Mördad.

Vår kamp handlar om att gå ihop som klass – organisera oss på våra arbetsplatser, i våra vardagsliv. Och för att kunna göra det måste vi kunna se våra gemensamma intressen, bortom kultur, värderingar och personliga åsikter.
Men vi måste också kunna se vilka som är våra klassfiender, fascister står aldrig på vår sida och det visste Björn Söderberg när han avslöjade en nazist som var fackligt engagerad på hans arbetsplats. För det fick han betala med sitt liv.

Fascism är ett hot mot den fackliga kampen, det som är vår kamp. Den har alltid attackerat vår rörelse när vi försökt organisera oss, som i Italien, som i Chile, som i Spanien .

Den är ett hot mot oss som socialister, den är ett konkret hot mot våra liv, mot det vi strävar efter att nå. Det är därför inget som går att kompromissa bort när vi organiserar oss, för antifascism har alltid behövt civilkuraget.

Just därför måste vi våga visa, och handla med, civilkurage.
Just därför måste vi våga göra motstånd genom organisering.
På gatorna.
På våra arbetsplatser.

Mot fascisterna och mot de som försöker skapa konfliktlinjer mellan oss som arbetar, beroende på etnicitet eller härkomst, för att göra arbetsvillkoren sämre för oss alla. De sår splittringarna som fascismen frodas i.
Och de går hand i hand. Men även vi ska fatta varandras händer, för bara genom solidaritet, civilkurage och genom att stå enade kan vi vinna mot dem som vill se oss leva på knä, träla för dem, ihopkrupna av rädsla.

Men idag är vi inte rädda, idag hyllar vi våra hjältar på arbetsplatserna, idag minns vi våra mördade kamrater, idag vågar vi lyfta blickarna mot en bättre värld