Verksamhetsberättelse 2016

SUF Uppsalas verksamhets under sommarhalvåret kantats av trötta aktivister och oväntade händelser, men vårat engagemang har gett frukt. Vi har haft ett organisatoriskt uppsving som effektiviserat vårat arbetssätt och arbetat mycket med intern och organisationsöverskridande kunskapsutjämning – föreläsningar om IT-säkerhet, studiecirklar, verkstäder. Vi hjälper varandra att lära för att hålla en gemensam standard i klubben istället för att alla ska lära sig själva. Samtidigt som ett generationsbyte skett har vi hunnit med rätt mycket, solidaritetsarbete med revolutionen i Rojava, deltagit på föreläsningar och panelsamtal, b.la. på 8 mars, samt fört hederlig gammal klasskamp.

SUF Uppsala har under året medverkat i ett flertal samarbeten – Vi var som vanligt med och arrangerade det frihetliga 1 Maj-tåget, som samlade mot 300 personer, höll i festen Internationaldagen och deltagit i ockupationer och aktioner mot den pågående gentrifieringen av det allmänna utrymmet. Vi har tillsammans med vår systerklubb SUF Stockholm varit ansvariga för SUF:s internationella kommitté som skött kontakten med kamrater över hela jorden och påbörjat arrangemanget för Solidaritetsforum 2017. Vi har utöver det håll bokbord för att informera den arbetande ungdomen om vår aktivism och deltagit i minnesstunder för b.la vår kamrat Jimi Karttunen och våra fallna syskon i Orlando.
Vi har deltagit och varit med i planeringen för diverse demonstrationer under årets gång. Arbetet har till stora delar kretsat kring antifascism: motståndet mot folkets demonstration och mobiliseringen mot 12e November – marschen. Kunskapsutjämning och praktiska övningar har varit centrala delar av verksamheten. Men SUF Uppsala har även varit del i planeringen av paraplyorganisationen Revolutionär Pride, som skapat en oberoende arena för HBTQ-kamp och klasskamp mot det annars kommersialiserade och köpta Sthlm Pride.
SUF Uppsala växer som klubb, både erfarenhetsmässigt och i medlemmar. Nya idéer och metoder strömmar ständigt in, och vi tar vara på allt vi kan. 2016 var ett mörkt år för arbetarklassen, men i skuggan av nedskärningar och växande främlingsfientlighet har en ny generation aktivister organiserat sig och fler intresserat sig för vårat motstånd. Klasskampen är långt ifrån över, och genom konsekvent aktivism och direkt aktion kommer vi fortsätta kämpa tills vi tagit makten över våra liv.
Kampen fortsätter!
Syndikalistiska Ungdomsförbundet Uppsala