Verksamhetsberättelse 2016

SUF Uppsalas verksamhets under sommarhalvÃ¥ret kantats av trötta aktivister och oväntade händelser, men vÃ¥rat engagemang har gett frukt. Vi har haft ett organisatoriskt uppsving som effektiviserat vÃ¥rat arbetssätt och arbetat mycket med intern och organisationsöverskridande kunskapsutjämning – föreläsningar om IT-säkerhet, studiecirklar, verkstäder. Vi hjälper varandra att lära för att hÃ¥lla en gemensam standard i klubben istället för att alla ska lära sig själva. Samtidigt som ett generationsbyte skett har vi hunnit med rätt mycket, solidaritetsarbete med revolutionen i Rojava, deltagit pÃ¥ föreläsningar och panelsamtal, b.la. pÃ¥ 8 mars, samt fört hederlig gammal klasskamp.

SUF Uppsala har under Ã¥ret medverkat i ett flertal samarbeten – Vi var som vanligt med och arrangerade det frihetliga 1 Maj-tÃ¥get, som samlade mot 300 personer, höll i festen Internationaldagen och deltagit i ockupationer och aktioner mot den pÃ¥gÃ¥ende gentrifieringen av det allmänna utrymmet. Vi har tillsammans med vÃ¥r systerklubb SUF Stockholm varit ansvariga för SUF:s internationella kommitté som skött kontakten med kamrater över hela jorden och pÃ¥börjat arrangemanget för Solidaritetsforum 2017. Vi har utöver det hÃ¥ll bokbord för att informera den arbetande ungdomen om vÃ¥r aktivism och deltagit i minnesstunder för b.la vÃ¥r kamrat Jimi Karttunen och vÃ¥ra fallna syskon i Orlando.
Vi har deltagit och varit med i planeringen för diverse demonstrationer under Ã¥rets gÃ¥ng. Arbetet har till stora delar kretsat kring antifascism: motstÃ¥ndet mot folkets demonstration och mobiliseringen mot 12e November – marschen. Kunskapsutjämning och praktiska övningar har varit centrala delar av verksamheten. Men SUF Uppsala har även varit del i planeringen av paraplyorganisationen Revolutionär Pride, som skapat en oberoende arena för HBTQ-kamp och klasskamp mot det annars kommersialiserade och köpta Sthlm Pride.
SUF Uppsala växer som klubb, både erfarenhetsmässigt och i medlemmar. Nya idéer och metoder strömmar ständigt in, och vi tar vara på allt vi kan. 2016 var ett mörkt år för arbetarklassen, men i skuggan av nedskärningar och växande främlingsfientlighet har en ny generation aktivister organiserat sig och fler intresserat sig för vårat motstånd. Klasskampen är långt ifrån över, och genom konsekvent aktivism och direkt aktion kommer vi fortsätta kämpa tills vi tagit makten över våra liv.
Kampen fortsätter!
Syndikalistiska Ungdomsförbundet Uppsala