Solidaritetsforum 2017

Den 28:e januari anordnar Syndikalistiska Ungdomsförbundets Internationella Kommitté en temadag där vi diskuterar internationell kamp. Vi kommer att ha internationella föreläsare och representanter från solidaritetsorganisationer, samt diskussioner kring situationen i olika länder och hur praktiskt solidaritetsarbete fungerar här i Sverige. Hitta till eventet här.