Solidaritetsforum 2017

Vi har tillsammans med vår systerklubb SUF Stockholm hållit i SUF:s Internationella Kommitté (Syndicalist Youth Federation of Sweden – SUF – International Committee)
I helgen arrangerade vi det mycket lyckade Solidaritetsforum 2017. Följande är kommitténs uttalande:
“Tack alla för en fin dag med många bra föreläsningar!
Vi hoppas att det har blivit många bra samtal och att ni som kom känner att ni lärt er om solidaritetsarbete och om kamper internationellt.
Vi hoppas också att det knutits närmare band mellan solidaritetsföreningarna och att de kunde samla in resurser till sitt solidaritetsarbete.

Extra stort tack till kulturhuset Cyklopen!
Solidaritet med befrielsekampen i Palestina, Kurdistan och på Irland!
Solidaritet med den revolutionära rörelsen världen över!
Solidaritet och frihet till alla politiska fångar!
Arbetare alla länder, förena er!”
/Syndikalistiska Ungdomsförbundet Uppsala