Stöduttalande till BB Sollefteå

Den 30:e Januari i år inleddes ockupationen av BB Sollefteå i protest mot beslutet om att lägga ned bland annat förlossningsvården på sjukhuset. Ockupationen har nu pågått strax över en månad, BB har lagts ned och det första bilfödda barnet efter nedläggningen har sett dagens ljus.

Nedläggningen av BB drabbar i första hand kvinnor. Förutom att det skapar en otrolig stress, innebär detta beslut även reell fara för både den havande och barnet. Att behöva ta sig 10-20 mil med bil är långt ifrån riskfritt och är säkerligen inte en möjlighet som alla blivande föräldrar kommer att ha. Tillgången till nödvändig vård kan också begränsas kraftigt av individuella omständigheter, såsom inkomst, transportmöjligheter, och tid till att resa.

Enligt de sittande politikerna läggs BB ned för att kommunen behöver spara pengar, i detta sparpaket ingår även nedläggning av akutkirurgin och akutortopedin på Sollefteå sjukhus. Detta går även emot de vallöften som Socialdemokraterna avlade, om att tre fullvärdiga akutsjukhus skulle behållas, innan de fick makten i länet. Till stöd för beslutet om nedläggning kom även två dissidenter från Vänsterpartiet, som prioriterade nedskärningar över kvinnors rätt till sjukvård.

Med beslut som dessa är det svårt att förstå att Sverige är ett av världens rikaste länder, räknat per capita, samt att välfärdsvänliga och självutnämnt feministiska politiker bortprioriterar någonting så grundläggande som förlossningsvården. Vi anser att rätten till en trygg vård borde vara en självklarhet som inte kan kompromissas bort, oavsett vart i landet en bor.

Vi i Syndikalistiska Ungdomsförbundet ger därmed vårt helhjärtade stöd till de kämpande BB-ockupanterna och alla som berörs av situationen.

/ Syndikalistiska Ungdomsförbundets 27e Landsmöte