Stöduttalande till indiska arbetare

Stöduttalande till Maruti Suzuki arbetarna och MSWU (Maruti Suzuki Workers Union) I Indien

Vi I SUF Stockholm vill ge vårt helhjärtade stöd till de fackliga kämpar som nyligen blivit dömda till livstids fängelse på falska anklagelser.
I början av 2012 blommade stora konflikter upp i Manesar, Indien, mellan bilföretaget Maruti Suzuki och det nyskapade facket MSWU. MSWU skapades efter års erfarenhet av kamper på bilfabrikerna och utgjorde för arbetarna där en kämpande fackförening. Kampen som MSWU förde var viktig för arbetarklassen i hela världen. Det var en lyckad kamp där temporärt och fast anställda organiserade sig och kämpade tillsammans. De visade att arbetarna inte behöver splittras då fast anställda gick ut i kamp mot uppsägningen av temporärt anställda, men också för avskaffandet av temporära anställningssystemet i sig.
Företaget blev rädda för en utveckling där hela arbetarkollektivet stod enat och vägrade förhandla. Istället försökte de krossa det nyskapade facket. I juli 2012 skickade företaget poliser och hyrde in gangstrar för att med brutalt övervåld krossa en strejk. I samband med dessa strider började fabriken brinna, i branden skadades många och en arbetsplatschef som omkom.
Företaget pekar, utan riktiga bevis, ut arbetarna som skyldiga till dödsfallet. Hundratals arbetare har under de här 5 åren varit inspärrade och flera tusental har blivit avskedade, båda utan lagliga grunder. Arbetarna anklagas för mord – ett brott som ger livstid eller döden i Indien. Företagsledarna utpekade 13 ledande fackliga kämpar som de främst skyldiga och ville få dem dömda till döden, där 11 av 13 var ledare för MSWU.
Så här nära första maj är parallellerna till Haymarket slående, likväl som justitiemordet på Joe Hill.
Men tack vare den solidaritet arbetarna fått runt om i Indien kunde de ej dömas till döden, istället dömdes de till livstid den 18 mars, i år, 2017, och många många andra har dömts till långa fängelsestraff.

Nu pågår en enorm kamp i hela Indien för de dömda och de avskedade, arbetare i hela landet strejkade så fort de hörde om domen, deras krav är bland annat:

– Att alla inspärrade friges och att alla åtal läggs ner.

– Att alla arbetare får komma tillbaka till sina jobb och att de får full ersättning med ränta för den perioden de varit inspärrade eller inte fått arbeta.

Igår den 4:e april och idag den 5:e april har varit aktionsdagar i Indien för arbetarnas krav och deras kamp, vi i SUF Stockholm vill önska arbetarna lycka till och skickar vår fulla solidaritet till dem i denna kamp. Solidariteten från hela världen har varit stor, och vi hoppas att ännu fler visar sitt stöd, även här i Sverige!

Internationell solidaritet!
Ner med alla falska anklagelser och justitiemord mot arbetarrörelsen!
Frige alla politiska fångar!