Sjuksköterskor demonstrerar för bättre villkor

I mÃ¥ndags deltog vi i en demonstration organiserad av sjuksköterskor för bättre villkor och bättre vÃ¥rd. Ett par hundra anlände klockan 4 till Stortorget, med en demonstration som avgick frÃ¥n “blocket”, organiserad av sjuksköterskorna själva. Frustrationen med Region SkÃ¥nes nedskärningar, tystnadskultur och förnekanden av den “försämrade patientsäkerheten” var tydlig och de var tydliga med att de fÃ¥tt nog. Historier om intruktioner om att placera patienter i korridorer och utebliven vÃ¥rd till patienter, med resultatet att de blivit av med livet, till följd av nedskärningar och personalbrist, var Ã¥terkommande punkter i talen. Försämrade arbetsvillkor i och med hög stress och de lÃ¥ga lönerna, gör dessutom enligt sjuksköterskorna att mÃ¥nga lämnar yrket. Region SkÃ¥nes lojalitet frÃ¥gasattes och frÃ¥gan ställdes om nÃ¥gra regionpolitiker var pÃ¥ plats för att lyssna, demonstranterna skrattade. I slutet uppmanad en talare  folk att hÃ¥lla ihop och jobba lÃ¥ngsiktigt i frÃ¥gor som dessa, samt lyfte vikten av att göra gemensam sak med andra kamper.

Vi är glada att sjuksköterskorna organiserar sig mot regionstyret, även om vi blir tveksamma när förslag om bättre möjlighet till karriär, och bättre möjligheter för under(“enhets”-)chefer att “leda arbetet” ses som eftersträvansvärt. Överlag var det som sas och gjordes peppande och bra. Initiativet var ett gräsrotsengagemang för bättre vÃ¥rd och bättre villkor för sjuksköterskor, krav som de själva tagit fram. Modet de hade blev tydligt när de berättade att ett större antal tackat nej till att tala med rädsla för konsekvenser frÃ¥n Region SkÃ¥ne. Talarna nämnde även att det är viktigt att alla försöker pÃ¥verka, eftersom de anställda i vÃ¥rden i kan strejka.