Sjuksköterskor demonstrerar för bättre villkor

I måndags deltog vi i en demonstration organiserad av sjuksköterskor för bättre villkor och bättre vård. Ett par hundra anlände klockan 4 till Stortorget, med en demonstration som avgick från “blocket”, organiserad av sjuksköterskorna själva. Frustrationen med Region Skånes nedskärningar, tystnadskultur och förnekanden av den “försämrade patientsäkerheten” var tydlig och de var tydliga med att de fått nog. Historier om intruktioner om att placera patienter i korridorer och utebliven vård till patienter, med resultatet att de blivit av med livet, till följd av nedskärningar och personalbrist, var återkommande punkter i talen. Försämrade arbetsvillkor i och med hög stress och de låga lönerna, gör dessutom enligt sjuksköterskorna att många lämnar yrket. Region Skånes lojalitet frågasattes och frågan ställdes om några regionpolitiker var på plats för att lyssna, demonstranterna skrattade. I slutet uppmanad en talare  folk att hålla ihop och jobba långsiktigt i frågor som dessa, samt lyfte vikten av att göra gemensam sak med andra kamper.

Vi är glada att sjuksköterskorna organiserar sig mot regionstyret, även om vi blir tveksamma när förslag om bättre möjlighet till karriär, och bättre möjligheter för under(“enhets”-)chefer att “leda arbetet” ses som eftersträvansvärt. Överlag var det som sas och gjordes peppande och bra. Initiativet var ett gräsrotsengagemang för bättre vård och bättre villkor för sjuksköterskor, krav som de själva tagit fram. Modet de hade blev tydligt när de berättade att ett större antal tackat nej till att tala med rädsla för konsekvenser från Region Skåne. Talarna nämnde även att det är viktigt att alla försöker påverka, eftersom de anställda i vården i kan strejka.