Civilkuragets dag #12okt

Under lördagen den 12 oktober så deltog flera medlemmar från olika lokala klubbar inom federationen SUF på SAC Syndikalisternas årliga Civilkuragets dag. Civilkuragets dag finns till för att hedra Björn Söderberg, som mördades av nazister utanför sitt hem i Sätra för 20 år sedan, den 12 oktober 1999. Detta gjordes på grund av att han slagit larm om att en organiserad nazist infiltrerat facket på hans arbetsplats. För sitt civilkurage så mördades Björn, och för att hedra hans mod så arrangerar SAC Syndikalisterna Civilkuragets dag den 12 oktober, då man varje år tilldelar ett pris till någon som visat civilkurage och stått upp för sina kollegor på arbetsplatsen.

I år komplimenterades Civilkuragets dag med kampanjen #12okt, som drevs av flera antifascistiska grupper runt om i Sverige. Syftet var att väcka uppmärksamhet för Björns antifascistiska handlingar och att hedra de som satt livet på linan i vår kamp mot fascismen och kapitalismen. Även om Björn inte främst var en antifascist, utan snarare arbetade med det fackliga, så var de handlingar som han blev mördade för antifascistiska, och som antifascistiska socialister sörjer vi och minns de som stupat för en bättre värld.

Årets Civilkuragets dag ägde främst rum i Stockholm, men uppmärksammades även på flera olika håll i Sverige. Vid La Mano i Stockholm samlades socialister, antifascister, fackligt aktiva, och andra engagerade i arbetarrörelsen för att lyssna på tal från SAC Syndikalisterna och hålla en tyst minut till Björns minne. Efter samlingen gick ett tyst fackeltåg från La Mano till Medborgarplatsen, där de deltagande SUF-klubbarna hade i ett gemensamt block med en egen banderoll.

När tåget nådde Medborgarplatsen hölls det ytterligare tal och Årets Civilkuragepris tilldelades till Anna-Karin Engström. Anna-Karin jobbar på Vårby Allé boendeenhet i Stockholm, där de boende har olika neuropsykiatriska funktionsvariationer med ett utåtagerande beteende och fysiskt våld tyvärr förekommer dagligen. All personal på boendeenheten hade någon form av fysisk skada, som sträckte sig från blåmärken till frakturer. Anna-Karin gav mod till sina kollegor att kollektivt protestera mot den livsfarliga arbetsmiljön.

Civilkuragets dag finns till för oss att hedra de som står upp för sina medarbetare och kämpar för rättvisa, men också för att minnas Björn som fick betala det högsta priset för sitt engagemang och vår ständiga kamp mot fascismen. Att samlas den 12:e oktober ger oss möjligheten att minnas de som stupat i vår kamp för en bättre värld, men också tid att hedra de som bär vidare fanan och fortsätter kampen för rättvisa, och kunna dra inspiration och energi från dem.

Inget glömt – inget förlåtet. Vila i frid, Björn Söderberg.