Ny lokalklubb i Halland

Torsdagen den 13 Februari for SUF Göteborg ner till Falkenberg för att, efter en produktiv kampanj, hålla i det mycket efterlängtade uppstartsmötet. Halländska revolutionärer lockades till mötet där de fick en introduktion till SUF och sedan höll sitt första möte. Det hela var en storartad succé med en nybildad lokalklubb för SUF. Lokalklubben röstades även in i federationen idag.

SUF Halland har nu uppstått för att bilda opposition mot de makter som ämnar skada ungdomars och arbetarklassens välstånd och rättigheter. Demonstrationer, affischeringar och aktiviteter av alla slag kan nu väntas även i Halland.

Bor du i Halland och vill organisera dig? Tveka inte på att kontakta oss!