Affischering och flygbladsutdelning inför skolstrejken

Skolstrejk avblåst!

Som följd av den senaste utvecklingen kring coronaviruset måste vi tyvärr meddela att skolstrejken är inställd. Men nedskärningarna är fortfarande aktuella och viktiga. Därför vi kommer fortsätta driva frågan och avslöja politikernas skadliga politik. Kampen för en rättvis utbildning fortsätter!

SUF Göteborg mobiliserar inför skolstrejken. Vi har under veckan affischerat i centrala stan och delat ut flygblad utanför Burgårdens gymnasium, där kommunen planerar nedskärningar för mer än 13 miljoner. Vi har även affischerat vid Donnergymnasiet och skolorna vid Lindholmen. Bemötandet vi fått av både elever och lärare har varit positivt. Ung Vänster har i veckan också haft en bra närvaro vid skolor, bland annat vid Angeredsgymnasiet och Hvitfeldtska. Vi kommer fortsätta mobilisera och hoppas att det kommer göra att många sluter upp.

Många är idag rädda för coronaviruset, men i dagsläget ser vi inte det som något som borde stoppa strejken. Då strejken och demonstrationen sker utomhus är risken för smittspridning låg. Men så klart avråder vi alla med luftvägssymtom att närvara vid strejken, och att alla följer myndigheternas råd kring hygien osv.

Se facebook eventet här
Skriv under namninsamlingen

Kampen fortsätter!