Kunskapsfabriken: Gratis utbildning innebär gratis litteratur!

I Lund samlades idag ett tiotal aktivister för att dela ut CD-skivor med piratkopierad kurslitteratur vid juristernas inskrivning. Vi gjorde det för att protestera mot den ekonomiska misär som präglar våra liv som studenter. Men också för att visa på vår möjlighet att göra kurslitteraturen gratis genom att tillsammans kopiera. Att med en gemensam ansträngning förbättra våra villkor som studenter. Att reaktionerna var positiva behöver knappast ens påpekas. Enda sura minen kom från en ung man som stod och försökte dela ut reklam för en lokal bokhandel. 160 nya studenter sparade på detta sätt ett antal tusenlappar, och detta är bara början. Vi har redan många sätt att komma runt att betala vi står i källare och kopierar om kvällarna, vi lånar böcker av kompisar och kursare, eller bibliotek om vi har tur.

I Sverige påstås utbildning vara gratis. Trots det tvingas vi varje termin lägga ut tusentals kronor på böcker som är nödvändiga för att kunna klara av utbildningen. Det är helt orimligt. Framförallt är det orimligt med tanke på hur vår ekonomiska situation som studenter präglas av fullständig misär. För att kunna överleva tvingas vi ta stora lån till usla villkor. Vi förblir skuldsatta för resten av våra liv. Och som bekant: Den som är satt i skuld är inte fri. Att ha möjlighet att studera ska inte vara en klassfråga, det ska inte bara vara för de med föräldrar som kan skjuta till pengar varje månad. Vi är trötta på att försöka överleva på summor som ligger tusentals kronor under vad som normalt i samhället skulle betraktas som en minimi-lön.

Det är därför hög tid att vi studenter tar våra liv i egna händer. De förslag till höjt studiemedel som hittills genomförts eller diskuterats betraktar vi som hån. Vi nöjer oss inte med att kräva gratis kurslitteratur eller höjt studiemedel. Vi tror inte att politiker vill eller kan hjälpa oss. Och vi tänker framför allt inte sitta passiva och vänta på bättre tider. Vi organiserar oss idag för att göra kurslitteraturen gratis och tillgänglig för alla! Det innebär några extra – väl förtjänta – tusenlappar för alla oss studenter som vet precis hur trött man kan bli på nudlar i slutet av månaden.

I Lund samlades idag ett tiotal aktivister för att dela ut CD-skivor med piratkopierad kurslitteratur vid juristernas inskrivning. Vi gjorde det för att protestera mot den ekonomiska misär som präglar våra liv som studenter. Men också för att visa på vår möjlighet att göra kurslitteraturen gratis genom att tillsammans kopiera. Att med en gemensam ansträngning förbättra våra villkor som studenter. Att reaktionerna var positiva behöver knappast ens påpekas. Enda sura minen kom från en ung man som stod och försökte dela ut reklam för en lokal bokhandel. 160 nya studenter sparade på detta sätt ett antal tusenlappar, och detta är bara början. Vi har redan många sätt att komma runt att betala vi står i källare och kopierar om kvällarna, vi lånar böcker av kompisar och kursare, eller bibliotek om vi har tur.

Ett ytterligare sätt är att använda fildelningsnätverk, som t.ex. The Pirate Bay. Fördelen med denna metod är så klart att litteraturen då blir tillgänglig för många fler. I samband med terminstarten kommer vi att lansera Kunskapsfabriken. Genom att initiera detta projekt vill vi underlätta för studenter att dela med sig av sin litteratur till andra – och att enkelt kunna komma över den litteratur man själv behöver för sina kurser. Snabbt och smidigt. Och utan att betala. Tillsammans kan vi skapa en interaktiv resurs på internet, ett enormt elektroniskt bibliotek – så att vi aldrig behöver betala för kurslitteraturen igen!

Detta projekt är långsiktigt, men framförallt interaktivt. Vi har i nuläget precis kommit igång och inledningsvis finns inte mycket litteratur digitaliserad. Men med allt fler studenter som involverar sig växer vårt gemensamma och befriade bibliotek snabbt. Att delta är lätt. Vi står redan vid kopiatorer, då kan vi lika gärna ta chansen att dela ut vårt kopierade material. Anvisningar för hur man enkelt digitaliserar, laddar upp och laddar ner litteratur kommer att finnas på vår hemsida.

Kunskapsfabriken, en fraktion av ( )*

*[Redigerares anmärkning] ( ) är beteckningen för osynliga partiet. Riksdagspartierna använder sig av beteckningar som (V), (M) och (S). Mer om Kunskapsfabriken och Osynliga Partiet finns att läsa HÄR