Stöduttalande till gruvarbetarna

SUF Skåne vill visa sitt fulla stöd för gruvarbetarna i deras nej till medlarnas bud och IF Metalls lednings svansande för svenskt näringsliv. Att med mössan i hand, buga och bocka för brödsmulor medan direktörerna och ägarna håvar in frukterna av vårt arbete är vare sig värdigt eller rationellt.

SUF Skåne stödjer därför allt motstånd som gruvarbetarna väljer att göra. Ni har vårt fulla stöd och är det något vi kan göra så är vi glada att visa vår solidaritet med er – den vet inga gränser!

Antaget av SUF:s Skånemöte 2007-03-18