SUF:s 18:e landsmöte stödjer registermetoden

SUF:s 18:e landsmöte vill härmed uttrycka sitt fulla stöd för SAC:s återinförande av registermetoden. SAC har under året som gått visat på det faktum att arbetarna inte har råd att vänta med sin organisering och att det krävs många olika taktiker i vår kamp.

Återinförandet av registret är ett tydligt exempel på där vi genom ett direkt ingrepp i vår faktiska verklighet agerar mot kapitalets exploatering, för att förbättra livssituationen för ett skikt av arbetare som är totalt utestängda för arbetarrörelsens offentlighet.

De papperslösas situation är ett bevis för bristerna i kollektivavtalen, den ”svenska modellen” och samförståndet mellan arbete och kapital. När den traditionella organiseringen inte hjälpte de papperslösa syndikalistiska arbetarna vågade de pröva sina nya metoder och föra klasskampen vidare.

Genom att erbjuda ett medel för självorganisering och genom ett starkt solidaritetsarbete har SAC bevisat att den direkta aktionen är vad som krävs för att ge arbetarna rättvisa, oavsett vad fackpampar och arbetarklassens självutnämnda representanter hävdar.

De papperslösas förbättrade livssituation och deras egen organisering är det enda godkännande vi behöver.

Antaget på SUF:s artonde landsmöte 26-27 januari 2008