Uttalanden från SUF:s landsmöte 2009

Vårt stöd till upprorsmakarna

Även om återkommande kriser är ofrånkomligt i ett kapitalistiskt samhälle, är det alltid vi som får stå för notan när systemet brakar samman. Varje gång kapitalismen hamnar i kris är det vi som väntas betala med våra jobb och vårt välstånd. Det finns de som säger att klassamhället har upphört att existera, men det som händer nu visar med all önskvärd tydlighet att så inte är fallet. De rika kommer undan, även om de orsakat problemen.

Detta har skärpt motsättningarna i samhället. Från Grekland och Litauen till Rosengård brinner bilarna och gatstenarna flyger. Kapitalismen misslyckas med allt den lovar oss om uppfyllda drömmar och frihet. Denna våldsupptrappning måste förstås som ett resultat av kapitalismens oförmåga att tillfredsställa våra behov. Därför är vi inte intresserade av att ta avstånd från våldet, tvärtom vill vi framhålla människors rätt att göra motstånd och uppror. Syndikalistiska ungdomsförbundets 19e landsmöte vill därför uttala sitt fulla stöd till de som går ut och tar fighten på gator och arbetsplatser. Deras kamp är vår.

Uttalande nummer två från SUF:s landsmöte 2009

Syndikalistiska ungdomsförbundets 19:e landsmöte ser med avsmak på de senaste årens statliga repression mot fackföreningsrörelsen. Det har blivit allt vanligare att polismakten ingriper vid arbetsmarknadskonflikter och tar ställning för arbetsköpare – mot arbetare. Våldsamma metoder är vanliga. För en kort tid sedan såg vi också att statens rättsapparat kollektivt dömde ett antal strejkvakter till böter för att ha genomfört fackliga stridsåtgärder.

Till stat och kapital, dagens makthavare, riktar vi dock en varning. Ni kommer aldrig att kunna stoppa oss genom dessa metoder. När ni dömer en står tusen åter beredda att ta upp striden om makten över våra liv och vårt arbete. Mot batonger, pepparspray och lagbok, står vår och hela arbetarklassens organisering. Genom denna organisering blir vi starka. I den syndikalistiska organiseringen finns inga gränser för vår kamp. Genom vår organisering kommer vi alltid kunna sätta hårt mot hårt och finna nya vägar framåt mot vårt mål: den sociala revolutionen och arbetarklassens frihet. Och var så säkra: ni behöver vara rädda. Det är vi som lagar er mat och städar era hus, passar era barn och producerar de varor ni behöver för att överleva. Endast vår fantasi sätter gränserna för vår kamp.