Protester i Linköping mot israelisk ambassadör

Torsdagen den 5 februari var Benny Dagan, den israeliske ambassadören, inbjuden av utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet för att hålla en föreläsning om ”krisen” i Gaza.

Genom att bjuda in en representant för en ockupationsmakt som systematiskt mördar och förtrycker till en föreläsning, rättfärdigar man massakern på civila palestinier.

SUF Linköping, som motståndare till all form av imperialism och rasism, såg det som en självklarhet att inte låta Benny Dagan stå oemotsagd och deltog därför i protesterna.

Protesterna innefattade flygbladsutdelning, banderoller och slagord. En person omhändertogs också efter att ha delat ut skor till den köande massan.

Personer som hade för avsikt att protestera tilläts inte komma in i föreläsningssalen. Ett fåtal personer lyckades ändå ta sig in och framförde sin solidaritet med det palestinska folket och fiendskap gentemot Israel. Polisen var dock snabb med att omhänderta dem.

Vid föreläsningens slut lämnade ambassadören salen med massivt polisbeskydd. Slagorden haglade och bilder på massakerns offer exponerades. Benny Dagan, tillsammans med sina säkerhetsvakter, tog sig så snabbt som möjligt i säkerhet.

SUF Linköping kommer att fortsätta sitt motstånd och uppmanar alla till att göra det samma.

Ta ditt ansvar och protestera mot alla former av förbindelser med Israel – oavsett om det handlar om handel eller tennismatcher! www.stoppamatchen.se

Låt protesterna hagla som stenarna över ockupanternas pansarvagnar!