8:e mars i Uppsala

I veckan är det internationella kvinnodagen, den 8:e mars, och det uppmärksammas på flera sätt. Den stora demonstrationen samlas i Odinslund 12.00 och avgår 12.30.
Kvällen innan, alltså lördag 7:e mars, blir det feministiskt superpartyOrange! Sisters Uppsala och fler spelar musik från 21:00.
ABF i Uppsala ordnar föreläsningar varje dag hela veckan:
2/3 Arbetarrörelsen och ”kvinnofrågan”
Kl. 18.30 Stadsbiblioteket
3/3 Äga rum! – Om dagens feministiska rörelse
Kl. 18.30 ABF Bredgränd 14
4/3 Feministisk ekonomi i praktiken.
Kl. 18.00 ABF Bredgränd 14
4/3 Hur upplevs segregation i ekonomin och på arbetsmarknaden i Uppsala?
Kl. 19.30 ABF Bredgränd 14
5/3 Är klimatfrågan en feministisk fråga?
Kl. 18.30 ABF Bredgränd 14
6/3 Kvinnoseparatism i praktiken
Kl. 18.30 ABF Bredgränd 14
För mer detaljerad information om föredragen, se ABF:s hemsida eller deras Facebook-event.
Läs om alla arrangemang i staden på uppsala8mars.se Se också Motkraft.