Krossa kapitalismen med SUF på 1: a maj

Tillsammans med Uppsala LS arrangerar SUF Uppsala årets rödsvarta 1:a majdemonstration. Vi samlas i Engelska parken klockan 12:30 och rör oss sedan mot centrum. Vid en samling på Celsiustorget blir det tal från både LS och SUF i Uppsala. Underhållningen står Uppsalaartisten Format för.
1 maj är av tradition den dag arbetarrörelsen fyller gatorna med sina slagord och visioner och visar ett tydligt alternativ till den politik som förs på arbetsplatser och i riksdagen.
Varmt välkomna!