Massplankning i Skåne!

Måndagen den 26/10 utförde SUF Skåne aktioner rörande kollektivtrafiken.

Vi massplankade på de två tåglinjerna Malmö – Lund och Simrishamn – Ystad och delade ut flygblad, gratis kaffe och kakor till tågresenärerna. Flygbladsutdelningen fortsatte sedan på Malmö och Lund C.

Aktionen genomfördes som en reaktion mot Skånetrafikens höga biljettpriser, men även för att uppmärksamma kollektivtrafikens roll i klimatfrågan. Politikerna, som säger sig ha världens bästa miljöpolitik, vill i ett förslag som ska skrida i verket år 2012 marknadsanpassa kollektivtrafiken. Detta kommer leda till höjda priser då subventionerna tas bort och profitdrivande företag tar över. Linjer som är mindre lönsamma, t ex ut på landsbygden, kan komma att tas bort. Även reseplaneringen kommer att drabbas då det blir svårare att planera smidiga byten med flera ägare.

Redan nu har vi sett flera försämringar med höjda biljettpriser, avskaffandet av T+ till förmån av Fritidskortet (gymnasieungdomar tvingas nu betala 395 kr/månad istället för de tidigare 450kr/termin för att kunna åka på kvällar och helger), förseningar och nedläggning av stationer som Östervärn i Malmö.

SUF Skåne kräver: avgiftsfri kollektivtrafik! Vi vill inte betala för att pendla – att pendla är arbetstid! Alla ska ha rätt till rörelsefrihet oavsett klass! Genom avgiftsfri kollektivtrafik vill vi verka för ett hållbart klimat!

Flygbladsutdelningen syftade även till att sprida information om SUF Skånes manifestation för avgiftsfri kollektivtrafik den 14/11 kl. 14.00 med samling på Triangeltorget i Malmö.