SUF Linköpings kampanj mot arbetarfientligheten avslutad

Mot bakgrund av finanskrisen har de borgerliga partierna, med centern i täten, arbetat för att förändra den svenska arbetsmarknaden genom att exempelvis ta bort LAS – Lagen om Anställningsskydd. Därför har Syndikalistiska Ungdomsförbundet Linköping under sommaren och intill hösten genomfört en kampanj för att upplysa Linköpingsborna om dessa attacker på arbetsrätten och vad de har att vinna på att LAS behålls.Kampanjen har bestått av massiv flygbladsutdelning till tusentals hushåll, framför allt i arbetarområden. Även ett fåtal offentliga delningar har genomförts. På flygbladen kunde man bland annat läsa följande:

Genom historien har högern ofta utnyttjat dåliga tider för att motivera attacker mot arbetarrörelsen och dess framsteg. Just LAS, Lagen om Anställningsskydd, är ett av dessa framsteg. Främst är den till för att skydda ungdomar från svaga och osäkra anställningar. Att ta bort lagen vore att inte bara skapa ett osäkrare samhälle för ungdomar; det skulle drabba alla arbetare, studenter och arbetslösa i Sverige. En osäkrare arbetsmarknad innebär nämligen mer makt till arbetsgivare och mindre makt till de anställda. Denna makt kan arbetsgivarna använda för att driva ned löner och försämra arbetsvillkoren för att själva göra större vinster. Exempelvis, skulle du våga stå upp emot chefen om du inte hade någon garanti mot att bli sparkad, och det stod fem arbetslösa redo att ta din plats? På en sådan arbetsmarknad skapar arbetsgivarna villkoren, och de kommer alltid prioritera vinst framför din lön och dina arbetsvillkor.

Kampanjen avslutades med ett torgmöte den 12 september. Under två timmar befann sig ett trettiotal medlemmar och sympatisörer på Lilla torget och delade ut flygblad. Dessutom arrangerades ett infobord med klistermärken, tidningsförsäljning, information om Syndikalistiska Ungdomsförbundet samt kaffe och kakor till förbipasserande. Flera tal hölls och cirka tusen flygblad delades ut.

När borgarna försöker skära ned på arbetares rättigheter är det av yttersta vikt att vi belyser deras riktiga avsikter och inte låter arbetarrörelsens historiska vinster gå förlorade.