För en avgiftsfri kollektivtrafik!

Vår kollektivtrafik, bussar, tåg och spårvagnar borde vara helt avgiftsfri och skattefinansierad. Det borde inte kosta att transportera sig till jobb eller skola, snarare borde detta räknas som avlönad arbetstid. Nu får vi betala med både tid och pengar.
På grund av dyr och dåligt utbyggd kollektivtrafik minskar rörelsefriheten och livet i staden begränsas, vi fastnar i våra stadsdelar medan biltrafiken gynnas. Vilket förstås förstör för både människa och miljö.
Krav på nolltaxa i kollektivtrafiken börjar höras från flera olika håll, och framgångsrika försök har gjorts på olika platser i landet. Det är ett realistiskt krav på välfärden att vi ska kunna förflytta oss enkelt och kostnadsfritt i staden vi bor i!
Vill man ha något måste dock kämpa för det, därför gör vi vad vi kan för att lyfta upp frågan, sprider tips om hur man redan idag åker billigare buss och försöker organisera en rörelse för nolltaxa. Kanske är det läge att starta en lokalgrupp av planka.nu i Uppsala? Kontakta oss mer än gärna om du eller din organisation har idéer, åsikter eller vill hjälpa till!
Epost: uppsala [a] suf.cc
Egna SMS-biljetter?
Att göra sina egna gratis SMS-biljetter till busstrafiken är ingen långsiktig lösning på problemet med dyra bussar. Det är krångligt och om man blir upptäckt riskerar man att inte få åka med eller något ännu värre.
Däremot är det en bra nödlösning de där gångerna som man har väldigt ont om pengar eller kontantkortet till mobilen börjar ta slut. Information om hur man gör har funnits på internet länge och vi tycker att så många som möjligt ska veta om det, som ett trick att plocka fram ur bakfickan när det behövs!
Läs mer här: Information om SMS-biljetter i Uppsala
buss5002