Flygbladsdelning i samband med valdebatt

Tisdagen den 14:e september debatterade representanter från riksdagspartierna på Cloetta Center i Linköping inför valet. Publiken bestod av gymnasieelever från hela Linköping. Något deltagande i debatten var det inte tal om, men SUF Linköping delade flygblad tillsammans med det nystartade nätverket Klasskamp Östergötland utanför debattlokalen. Flybladet kritiserar skolans roll i klassamhället och uppmanar eleverna att, i ett första steg, rösta bort borgarna.

Flygbladstext: ”Trött på skitsnacket? Rösta bort borgarna och kräv din rätt! Den 19 september är det val i Sverige. För att underlätta i ditt val av parti har vi tagit fram några exempel på vad den borgerliga alliansen har lagt för förslag angående skolan. Man har tagit bort en tredjedel av anslagen till Komvux, vilket leder till allvarligt försämrade möjligheter att läsa upp sina betyg. Man har beslutat att för att det ska bli mycket svårare att komma in på studieförberedande gymnasieprogram, och därmed även mycket svårare att komma in på högskola och universitet. Man har gjort det svårare för skolor att starta lokala, speciellt framtagna kurser på enskilda skolor. Detta leder till att de intressanta och lokalt anpassade kurserna som finns idag kan komma att försvinna.

Gemensamt för dessa förslag är att man stramar åt skolan på alla sätt. Det blir hårdare tag, svårare att ta igen misstag man gjort under sin skolgång och kommer i slutänden leda till att många ungdomar hamnar utanför högre utbildningar.

Skolan strömlinjeformas till ett enda syfte: att tillverka lydiga arbetare. Och trots att vi har en sådan skola, som enbart är till för att lära oss att hålla käften och lyda vår chef, är arbetslösheten stor. Många gymnasieelever är mycket osäkra på om de alls kommer att få något jobb efter gymnasiet.

Det här gynnar bara de som redan är rika; chefer och företagsägare. Samtidigt utnyttjas arbetare som om de vore maskiner eller kugghjul. Men vad är lösningen? Det första vi måste göra är att rösta bort borgarna. Därefter måste vi organisera oss och tillsammans ställa krav på politikerna. Vi i Klasskamp Östergötland kräver mer pengar till skolan, bättre och modernare material, fler lärare, bättre lokaler och en stärkt ställning för dig som elev. Vidare måste alla vara säkra på att de får jobb efter gymnasiet. Det ska finnas jobb på kommun och landsting om så krävs.

Resurserna finns, allt som krävs är en satsning. Politikerna kommer inte att göra det av sig själva, oavsett vad de ljuger om i valtider. Vi måste kräva vår rätt tillsammans.”