Kollektivtrafikskampanjande i Uppsala

Igår den 24:e augusti genomförde SUF Uppsala en aktion för gratis kollektivtrafik. Avstigande bussresenärer kunde byta sina använda giltiga pappersbiljetter mot kaffe och kaka och stanna och diskutera fördelarna med en skattefinansierad kollektivtrafik.

Många resenärer höll med om att busspriserna i Uppsala är alltför höga och gav positiv respons. Både kakor och flygblad gick åt som smör i solsken, trots ösregn och åska. För oss i SUF Uppsala råder det ingen tvekan om att gratis kollektivtrafik skulle gynna invånarna i Uppsala likväl som alla i andra orter.

Flygbladet:

I väntan på en avgiftsfri kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har en mycket viktig roll i samhället och i många människors liv, människor utan bil eller körkort, gamla människor, låginkomsttagare och ungdomar. I Uppsala har det på senaste tiden skett en markant prisökning inom kollektivtrafiken. De nuvarande kontantbetalningspriserna på 30 kronor för vuxna respektive 18 kronor för barn är några av landets högsta. Borde inte vi resenärer vara de som har makten över kollektivtrafiken?

Kravet på nolltaxa i kollektivtrafiken hörs mer och mer från en mängd olika håll, och framgångsrika försök har gjorts på en del platser i landet. Det är ett fullt realistiskt krav på välfärden att vi ska kunna förflytta oss enkelt och gratis i staden vi bor i! Organisationen planka.nu är ett bra exempel på hur de som använder kollektivtrafiken själva kan bestämma priset på resorna – de ska vara gratis.

I början av 2009 lanserade Syndikalistiska ungdomsförbundet i Uppsala en kampanj som reaktion på de stigande biljettpriserna med tillhörande guide för tillverkning av egna smsbiljetter. Nolltaxedagen, den 6:e mars i år, sattes klädnypor upp på busshållplatserna i centrala Uppsala. Där kunde avstigande resenärer hänga sina pappersbiljetter om de inte gått ut och erbjuda medtrafikanter gratis bussresor. Vi uppmanar alla att göra det till en vana att när tillfälle ges ge sin använda biljett till någon som väntar på bussen, oavsett om det finns klädnypor uppsatta eller inte. På så sätt hjälps vi åt att göra kollektivtrafiken lite billigare.

Har du inte råd att ta bussen? I väntan på en avgiftsfri kollektivtrafik kan du i alla fall få gratis kaffe och kaka.

Genom att vägra betala för höga biljettpriser sätter vi själva priset på resan – och tar tillbaka makten över kollektivtrafiken